Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3

Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 3.

Quý bậc PHHS, GV xem chi tiết phụ lục tài liệu tại đây:


Liên hệ đặt mua tài liệu bồi dưỡng Toán lớp 3, vui lòng liên hệ trực tiếp tới Cô Trang theo:

Bài tập nâng cao Toán lớp 3 về Đại lượng và đo đại lượng

Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán 3: Bài tập nâng cao Toán lớp 3 về Đại lượng và đo đại lượng.

Đăng ký tư vấn tìm gia sư tiểu học cho các em học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5 tại Hà Nội vui lòng liên hệ: 0936.128.126 (Hỗ trợ tư vấn 24/7)


BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Có hai sợi dây, sợi dây thứ nhất dài 2m 3dm, sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất 8dm. Hỏi hai sợi dây dài bao nhiêu dm?

Bài 2: An cưa một khúc gỗ dài thành các khúc gỗ ngắn hơn, mỗi khúc gỗ chưa ra dài 7dm và An đã cưa 5 lần thì hết khúc gỗ. Hỏi khúc gỗ chưa cưa lúc đầu của An dài bao nhiêu mét?

Bài 3: Sợi dây thứ nhất dài 480mm, sợi dây thứ hai dài bằng 1/3 sợi dây thứ nhất và  1/2  sợi dây thứ 3. Hỏi ba sợi dây dài bao nhiêu milimet?

Bài 4: Có 1 quả cân 1kg và một quả cân 2kg, 1 cân đĩa. Hỏi có thể cân được nhiều nhất là bao nhiêu kg gạo qua hai lần cân?

Bài 5: Bao gạo thứ nhất nặng 25kg, bao thứ hai nặng 38 kg. Hỏi phải chuyển từ bao thứ  hai sang bao thứ nhất bao nhiêu kg để bao gạo thứ hai chỉ con hơn bao thứ nhất 3kg?

Bài 6: Có 7kg gạo, một cân đĩa, 1 quả cân 1kg. Làm thế nào để chỉ một lần cân có thể chia số gạo thành hai phần: một phần 4kg và 1 phần 3kg?

Bài 7: Toàn đố Minh: “Thời gian từ đầu ngày đến “bây giờ” bằng 1/2 thời gian từ “bây giờ” đến hết ngày. Đố bạn biết “bây giờ” là mấy giờ? Em hãy giúp Minh trả lời câu hỏi của Toàn.

Bài 8: Ở một tháng hai nào đó có 5 ngày chủ nhật. Hỏi ngày 28 của tháng hai đó là ngày thứ mấy?

Bài 9: Hiện nay bố 32 tuổi gấp 4 lần tuổi con.  Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi bố chỉ còn gấp 3 lần tuổi con?

Bài 10:  Mẹ Na đem 80000 đồng đi chợ, mẹ Na mua thịt hết 32000 đồng, mua cá hết 14000 đồng, mua rau hết 2000 đồng. Hỏi mẹ Na còn lại bao nhiêu tiền?

Bài 11: Bố có hai tờ giấy loại 50000 đồng, bố mua sách hết 32000 đồng, mua báo hết 4000 đồng và mua xăng hết 18000 đồng. Hỏi bố còn lại bao nhiêu tiền?

Bài 12: Minh có 20000 đồng gồm 6 tờ giấy bạc. Hỏi Minh có thể có những loại giấy bạc nào?

Bài 13: Có 10 kg đường, một cân đĩa và hai quả cân loại 1 kg và 5 kg. Làm thế nào để qua một lần cân lấy ra được 7 kg đường ?

Bài 14: 430m  =  …………..hm……………..dam

Bài 15: Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 10 phút đến 8 giờ 30 phút là:…

Bài 16:   5m 6cm  =   ……cm, số cần điền vào chỗ chấm là:….

Bài 17: 10 km  …..9989 m , dấu cần điền là :

A. =

B. >

C. <

D. không có dấu nào

Bài 18: Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 4kg4g = …g

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 5dm4cm1mm = …mm là:…

Bài 19 : Mẹ có 80000 đồng. Mẹ có thể đổi được những tờ tiền giấy có mệnh giá là:

a) 2 tờ 50000 đồng.

b) 1 tờ 50000 đồng và 3 tờ 10000 đồng.

c) 1 tờ 10000 đồng và 1 tờ 50000 đồng.

d) 8 tờ 10000 đồng.

Bài 20: Tìm số thích hợp để điền vào chấm của 5m 4cm = ……cm.

Bài 21: Lan mua một con búp bê hết 75000 đồng, một cái mũ hết 18000 đồng, một bộ quần áo hết 62000 đồng. Lan đưa cho cô bán hàng 2 tờ giấy bạc loại 100000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Lan bao nhiêu tiền?

 

Bài 22: Kim giờ quay được 1vòng thì kim phút quay đươc số vòng là:

A. 1 vòng

B. 12 vòng

C. 24 vòng

D. 13 vòng

Bài 23: Hồng hỏi Lan “ bây giờ là mấy giờ ?” Lan trả lời : “ Thời gian từ   12 giờ trưa đến bây giờ bằng  thời gian từ bây giờ đến hết ngày”. Vậy bây giờ là mấy giờ?

Bài 24: Anh đi từ nhà đến trường hết 1/6 giờ, em đi từ nhà đến trường hết 1/3 giờ. Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu em đi học mà đi trước anh 5 phút thì anh có đuổi kịp em không? nếu có thì đuổi kịp ở chỗ nào trên quãng đường đó?

Bài 25: Lan học xong bài hết 1 giờ 20 phút. Hồng học xong bài nhiều hơn Lan 15 phút. Hỏi cả hai bạn học xong bài hết thời gian bao nhiêu phút?

Bài 26: Dũng có 20 nghìn đồng gồm 5 tờ giấy bạc. Hỏi Dũng có những loại tiền nào?

Bài 27: Tính (2kg 32g + 4kg 138g) : 2.

 

Toán lớp 3 nâng cao: Bài toán về đồng hồ

[CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG] – Toán lớp 3 nâng cao – Bài toán về đồng hồ.

Đăng ký tư vấn tìm gia sư tiểu học cho các em học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5 tại Hà Nội vui lòng liên hệ: 0936.128.126 (Hỗ trợ tư vấn 24/7)


Bài 1: Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

7 giờ 50 phút 9 giờ 20 phút 6 giờ 55 phút 4 giờ kém 25 phút
4 giờ 25 phút 1 giờ 25 phút 2 giờ 30 phút 2 giờ 25 phút
4 giờ 15 phút 3 giờ 30 phút 1 giờ 20 phút 3 giờ 10 phút
8 giờ kém 15 phút 2 giờ 5 phút 2 giờ 20 phút 1 giờ 50 phút
4 giờ kém 10 phút 4 giờ kém 20 phút 7 giờ kém 20 phút 9 giờ 55 phút

Bài 2: Sắp xếp các ô theo giá trị tăng dần:

1 giờ 45 phút 2 giờ 20 phút 3 giờ 7 giờ 15 phút
7 giờ 40 phút 3 giờ kém 5 phút 8 giờ kém 15 phút 2 giờ 15 phút
6 giờ 20 phút 4 giờ 5 phút 7 giờ 50 phút 4 giờ kém 25 phút
9 giờ kém 20 phút 2 giờ 30 phút 4 giờ kém 15 phút 2 giờ 45 phút
5 giờ 15 phút 1 giờ 30 phút 3 giờ kém 10 phút 1 giờ 5 phút

Bài 3: Đồng hồ chỉ 12 giờ kém 5 phút thì ta cũng có thể nói đồng hồ chỉ 11 giờ … phút?

Bài 4: Đồng hồ đang chỉ 5 giờ 20 phút. Hỏi kim phút đang chỉ chính xác vào chỗ nào?

Bài 5: Đồng hồ đang chỉ 9 giờ 40 phút. Hỏi kim phút đang chỉ chính xác vào số nào?

Bài 6: Đồng hồ đang chỉ 2 giờ đúng. Hỏi kim phút đang chỉ chính xác vào số nào?

Bài 7: Chọn ô theo giá trị tăng dần:

22 giờ 18 giờ 7 giờ sáng 7 giờ tối
12 giờ đêm 5 giờ chiều 6 giờ sáng 10 giờ sáng
2 giờ sáng 9 giờ sáng 3 giờ sáng 11 giờ trưa
4 giờ sáng 15 giờ 8 giờ tối 13 giờ
12 giờ trưa 21 giờ 11 giờ đêm 1 giờ sáng

Toán lớp 3 nâng cao – Dạng toán so sánh hai số đo

[CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG] – Toán lớp 3 nâng cao – Dạng toán so sánh hai số đo.

Đăng ký tư vấn tìm gia sư tiểu học cho các em học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5 tại Hà Nội vui lòng liên hệ: 0936.128.126 (Hỗ trợ tư vấn 24/7)


Phương pháp:

+) Bước 1: Chuyển đổi hai số đo cần so sánh về cùng một đơn vị đo

+) Bước 2: Tiến hành so sánh hai số trên như so sánh hai số tự nhiên hoặc phân số hoặc số thập phân.

+) Bước 3: Kết luận.


 

BÀI TẬP MINH HOẠ

Đề bài: So sánh 5m 4 dm và 560 cm

Cách 1: Dùng bảng như bài tập minh hoạ 1

Cách 2: Dùng phép cộng:

  • Cách thực hiện: 5m 4dm =50 dm + 4 dm = 54 dm

Suy ra: 560 cm = 56 dm > 54 dm.

  • Kết luận: 5m 4 dm < 560 cm.

Toán lớp 3 nâng cao – Dạng toán chuyển đổi đơn vị

[CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG] – Toán lớp 3 nâng cao – Dạng toán chuyển đổi đơn vị.

Đăng ký tư vấn tìm gia sư tiểu học cho các em học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5 tại Hà Nội vui lòng liên hệ: 0936.128.126 (Hỗ trợ tư vấn 24/7)


Phương pháp:

+) Nắm chắc bảng hệ thống đơn vị đo, hiểu được mối quan hệ giữa các đơn vị kế cận

+) Các giải pháp dùng khi chuyển đổi: thực hiện phép tính, sử dụng bảng hệ thống đơn vị đo.

+) Sử dụng thích hợp các thao tác: viết thêm hoặc xóa bớt số 0, dịch chuyển dấu phẩy sang bên trái hoặc bên phải 1, 2, 3 chữ số.

BÀI TẬP MINH HOẠ

Điền vào chỗ chấm:

2 km = …..m                           8 hm = …….m                        16dam = …..m

Bước 1: Lập bảng đơn vị đo:

Số đo cần đổi Km Hm Dam M Kết quả
2 km 2 0 0 0 2000 m
8 hm 0 8 0 0 800 m
16 dam 0 1 6 0 160 m

Bước 2: Điền kết quả vào chỗ chấm:

  • 2 km = 2000 m
  • 8 hm = 800 m
  • 16dam = 160 m