Từ vựng Tiếng Anh về gia đình, các mối quan hệ, thế hệ gia đình

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ GIA ĐÌNH.

 • father(hay còn gọi là dad): bố
 • mother(thường được gọi là mum): mẹ
 • son: con trai
 • daughter: con gái
 • parent: bố mẹ
 • child(số nhiều: children): con
 • husband: chồng
 • wife: vợ
 • brother: anh trai/em trai
 • sister: chị gái/em gái
 • uncle: chú/cậu/bác
 • aunt: cô/dì/bác/mợ
 • nephew: cháu trai
 • niece: cháu gái
 • cousin: anh chị em họ
 • grandmother(còn được gọi là granny hoặc grandma): bà
 • grandfather(còn được gọi là granddad hoặc grandpa): ông
 • grandparents: ông bà
 • grandson: cháu trai
 • granddaughter: cháu gái
 • grandchild(số nhiều: grandchildren): cháu
 • boyfriend: bạn trai
 • girlfriend: bạn gái
 • partner: vợ/chồng/bạn trai/bạn gái
 • fiancé: chồng chưa cưới
 • fiancée: vợ chưa cưới
 • godfather: bố đỡ đầu
 • godmother: mẹ đỡ đầu
 • godson: con trai đỡ đầu
 • goddaughter: con gái đỡ đầu
 • stepfather: bố dượng
 • stepmother: mẹ kế
 • stepson: con trai riêng của chồng/vợ
 • stepdaughter: con gái riêng của chồng/vợ
 • stepbrother: con trai của bố dượng/mẹ kế
 • stepsister: con gái của bố dượng/mẹ kế
 • half-sister: chị em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha
 • half-brother: anh em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha
 • mother-in-law: mẹ chồng/mẹ vợ
 • father-in-law: bố chồng/bố vợ
 • son-in-law: con rể
 • daughter-in-law: con dâu
 • sister-in-law: chị/em dâu
 • brother-in-law: anh/em rể

Các thế hệ trong gia đình

 • ancestor: tổ tiên, ông bà
 • forefather: tổ tiên
 • great-grandparent: ông cố hoặc bà cố
 • great-grandfather: ông cố
 • great-grandmother: bà cố
 • grandparent: ông hoặc bà
 • grandfather: ông (nội, ngoại)
 • grandmother: bà (nội, ngoại)
 • great-uncle: ông chú, ông bác (anh hoặc em của ông nội)
 • great-aunt: bà thím, bà bác (chị hoặc em của ông nội)
 • parent: ba hoặc mẹ (số nhiều là “ba mẹ”)
 • father: ba
 • mother : mẹ
 • father-in-law: ba chồng, ba vợ
 • mother-in-law: mẹ chồng, mẹ vợ
 • aunt: cô, dì, thím, mợ
 • uncle : chú, bác, dượng, cậu
 • sibling: anh, chị, em ruột
 • brother: anh (em) trai
 • sister: chị (em) gái
 • cousin (hay first cousin): anh, chị, em họ
 • sister-in-law : chị hoặc em dâu
 • brother-in-law: anh hoặc em rể
 • children: con cái
 • daughter: con gái
 • son: con trai
 • daughter-in-law: con dâu
 • son-in-law: con rể
 • niece: cháu gái (gọi chú thím)
 • nephew: cháu trai (gọi chú thím)
 • godfather: cha đỡ đầu

About sakura