Toán tiểu học nâng cao: Tìm x

Trung Tâm Gia Sư TÀI ĐỨC VIỆTGia sư Trực Tuyến, gia sư tiểu học tại nhà xin gửi tới các em tiểu học một số bài toán về tìm x dạng nâng cao (các em cùng tham khảo nhé!).

Câu 1. Tìm x: 

a. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24

b. x + x + 8 = 24

Bài làm

a.  trước khi làm câu a) ta cần bỏ dấu ngoặc đi nhé.

(x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24

x + 1 + x + 2 + x + 3      =   24

x + x + x + 1 + 2 + 3      =   24  ( Ta thấy có 3 số hạng x. vậy sẽ là (x × 3)

x × 3   +     6               = 24

x × 3                     =   24 – 6

x × 3                    =     18

x                     =   18 :  3

x                    =     6

b. x + x + 8 = 24

x × 2 + 8 = 24

x × 2      =  24 – 8

x × 2     =     16

x        =  16 : 2

x        =     8

Câu 2. Tìm x

a) x × 3  –  16 = 42 – 28

b) x – 123 + 68 = 400 + 56 – 75

c)x :  3 + 5 × 9 – 28 = 68 + 49

Bài làm

a) x × 3  –  16 = 42 – 28    

x × 3 – 16 =       14

x × 3        =  14 + 16

x × 3       =    30

x          =   30 : 3

x          =      10

b) x – 123 + 68 = 400 + 56 – 75

x – 123          =    381  – 68

x  – 123         =        313

x                   =    313 + 123

x                  =       436

c)x :  3 + 5 × 9 – 2= 68 + 49

x : 3  +   45  – 28  =      117

x : 3   +      17      =      117

x : 3                    =   117 – 17

x : 3                    =     100

x                       =   100 ×  3

x                        =        300

 

Chúc các em học tập tốt!

Mọi thông tin cần được hỗ trợ tìm gia sư cho con hoặc cho con học toán trực tuyến trên mạng + Luyện thi Toán violympic xin vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126

Rất vui lòng được hợp tác cùng với các bậc PHHS, GV, SV.

 

 

About sakura