Toán Tiểu Học – Bài Tập vận Dụng (Tiếp)

II/ Bài tập vận dụng 

Cách 5 (Tiếp trang 2)

Cứ 1km người thứ nhất đi hết 1/15 giờ. 1km người thứ 2 đi hết 1/20 giờ

Trong 1 km người thứ 2 đi ít hơn người thứ nhất là: 1/15 – 1/20 = 1/60 (giờ)

=> Quãng đường AB dài là: 2 : 1/60 = 120 (km)

Ta có thể giả thiết (gọi) thời gian đi của người thứ nhất, người thứ 2 xem còn cách làm nào khác không nhé!

Cách 6: 

Gọi thời gian đi của người thứ nhất là: X (giờ) thì thời gian của người thứ 2 là: x – 2 (giờ)

Ta có: 20 x (X – 2) = 15 x X

(20 x X) – 40 = 15 x X

<=> (20 x X) – (15 x X) = 40

<=> 5 x X = 40     <=> X = 8

Vậy Quãng đường AB dài là: 15 x 8 = 120 (km)

III/ Bài tập áp dụng (tự giải)

Một chiếc Ôtô đi từ đỉnh A đến đỉnh B hết 4 giờ . Nếu trong mỗi giờ chiếc ôtô này đi thêm được 14km thì thời gian đi từ A đến B chỉ mất 3 giờ. Hãy tính khoảng cách giữa 2 tỉnh A và B? (Đáp án: 168km)

Trang 3

About sakura