Toán lớp 4 nâng cao – Chuyên đề Trung Bình Cộng

[Học Toán lớp 4 nâng cao và bồi dưỡng HSG môn Toán khối 4] – Chuyên đề Trung Bình Cộng.

Với phương châm: “Tư duy – Sáng tạo”, gia sư uy tín Tài Đức Việt chất lượng cao cung cấp gia sư sinh viên sư phạm chuyên Toán, sinh viên thủ khoa, giáo viên dạy giỏi các trường tiểu học dạy chuyên Toán tiểu học tại nhà cho các em học sinh trên các Quận/ Huyện tại Hà Nội. Mọi thông tin hỗ trợ tư vấn, đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo Hotline: 0936.128.126 – Email: Taiducviet@gmail.com.


TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 NÂNG CAO, các mẹ và Thầy cô có thể xem tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=NQXODrsasxM&t=33s

Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4

Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4


BÀI TẬP RÈN LUYỆN BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 4 THEO CHUYÊN ĐỀ: TRUNG BÌNH CỘNG.

Bài 1: Trung bình cộng tuổi của B, Mẹ, Bình và Lan là 24 tuổi. Trung bình cộng tuổi của B, mẹ và Lan là 28 tuổi. Tìm số tuổi của mỗi người, biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan, tuổi Lan, tuổi Lan bằng 1/ 6 tuổi mẹ?

Bài 2: Khi đánh số trang của một quyển sách người ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng hai chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Bài 3: Một đội sản xuất gồm 18 công nhân, chia thành hai tổ, trong đó tổ một có 10 người trung bình mỗi người sản xuất được 52 sản phẩm. Hỏi tổ hai trung bình mỗi người sản xuất bao nhiêu sản phẩm, để trung bình mỗi người của đội sản xuất được 56 sản phẩm?

Bài 4: Có ba tổ công nhân sửa đường, tổ một sửa được 57 mét đường, tổ hai sửa được 63 mét đường, tổ ba sửa được 45 mét đường. Hỏi trung bình mỗi tổ sửa được bao nhiêu mét đường?

Bài 5: Một nhà máy ngày thứ nhất sản xuất được 97 sản phẩm, ngày thứ hai sản xuất kém ngày thứ nhất 49 sản phẩm. Ngày thư ba sản xuất hơn ngày thứ hai 138 sản phẩm, ngày thứ tư sản xuất kém ngày thứ ba 13 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

Bài 6: Tuổi trung bình 11 cầu thủ của một đội bóng đá là 22 tuổi, nếu không kể đội trưởng thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ còn lại là là 21 tuổi. Hỏi đội trưởng bao nhiêu tuổi?

Bài 7: An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Dũng có số bi bằng trung bình cộng của An và Bình, Minh có số bi lại kém trung bình cộng số bi của 4 bạn là 6 bi. Hỏi Minh có bao nhiêu viên bi?

Bài 8: Huệ xếp được 10 bông hoa, Lan xếp được 12 bông hoa, Hằng xếp được số bông hoa bằng trung bình cộng số bông hoa của Huệ và Lan. Phương xếp được nhiều hơn trung bình cộng của 4 bạn là 3 bông hoa. Hỏi Phương xếp được bao nhiêu bông hoa?

Bài 9: Có 4 thùng dầu, trung bình mỗi thùng chứa 17 lít, nếu không kể thùng thứ nhất thì trung bình mỗi thùng còn lại chứa 15 lít. Hỏi thùng thứ nhất chứa bao nhiêu lít dầu?

Bài 10: Tìm trung bình cộng của 27, 48, 63, x, biết x bằng trung cộng của 27, 48, 63.

Bài 11: Một đội công nhân có ba tổ tham gia trồng cây. Tổ 1 có 7 người, mỗi người trồng được 12 cây, tổ hai gồm 8 người trồng được 90 cây, tổ 3 gồm 10 người trồng được 76 cây. Hỏi trung bình của mỗi công nhân của đội trồng được bao nhiêu cây?

Bài 12: Hai người đi xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm cách xa nhau 216km, đi ngược chiều nhau và sau 3 giờ hai người gặp nhau. Hỏi trung bình mỗi giờ, một người đi được bao nhiêu km?

Bài 13: Theo kế hoạc 4 tuần cuối năm, công nhân A phải dệt trung bình mỗi tuần 168m vải. Tuần đầu công nhân A dệt được 150m, tuần thứ hai dệt hơn tuần thứ nhất 40m và tuần thứ ba dệt kém tuần thứ hai 15m. Hỏi muốn hoàn thành kế hoạch thì tuần thứ tư công nhân A phải đệt bao nhiêu m vải?

Bài 14: Tìm 7 số lẻ liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng bằng số lớn nhất có hai chữ số.

Bài 15: Tìm 8 số chẵn liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng bằng 47.

Bài 16: Chứng tỏ rằng trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp bằng số thứ ba trong 5 số đó.

Bài 17: Tìm ba số lẻ khác nhau biết trung bình cộng của chúng bằng 7.

Bài 18: Tìm ba số biết rằng trong ba số đó có một số có 3 chữ số, một số là số có hai chữ số, một số là số có một chữ số và trung bình cộng của ba số đó bằng:

a) 37

b) 369

Bài 19: Tìm số có ba chữ số, biết trung bình cộng của các chữ số bằng 5, và chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị.

Bài 20: Trung bình cộng khối lượng của con heo và con chó 51kg. Con heo và con bò nặng 231kg, con chó và con bò nặng 177kg. Hỏi trung bình mỗi con nặng bao nhiêu kí?

Bài 21: Khối lượng trung bình của con chó và con gà kém khối lượng con chó 6kg.Hỏi con chó nặng hơn con gà bao nhiêu kí?

Bài 22: Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B hết 5 giờ. Trong 2 giờ đầu mỗi giờ ô tô chạy được 46km, giờ thứ ba ôtô chạy được 52km, hai giờ sau mỗi giờ ôtô chạy được 43km. Hỏi quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài bao nhiêu km? Trung bình mỗi giờ ôtô chạy được bao nhiêu km?

Bài 23: Khối lớp 4 trường em có hai lớp tham gia trồng cây. Lớp 4A có 35 học sinh, trong đó có 30 học sinh trồng chung được 120 cây, số còn lại mỗi em trồng ít hơn mỗi em đến 1 cây. Trong lớp 4B có 15 em mỗi em trồng được 5 cây và 17 em trồng chung được 125 cây. Hỏi trung bình mỗi học sinh của hai lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 24: Một cửa hàng lương thực, ngày thứ nhất bán được 86 kg gạo, ngày thứ hai bán hơn ngày thứ nhất 36kg, ngày thứ ba bán được số gạo trung bình cộng của số gạo bán 3 ngày. Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo?

Bài 25: An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số bi bằng trung bình cộng số bi của An và Bình cộng thêm 6 viên bi, Dũng có số bi bằng trung bình cộng số bi của cả 4 bạn. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi?

Bài 26: Ba tổ công nhân làm đường, tổ thứ nhất làm được 18 mét đường, tổ thứ hai làm được 20 mét đường, tổ thứ ba làm được số mét đường bằng trung bình cộng của 3 tổ. Hỏi tổ thứ ba làm hơn tổ thứ nhất bao nhiêu mét đường?

Bài 27: Trung bình cộng tuổi của ông, tuổi bố và tuổi cháy là 36 tuổi, ông hơn cháu 54 tuổi, trung bình cộng tuổi bố và cháu là 23 tuổi. Hỏi trung bình cộng tuổi ông và tuổi bố là bao nhiêu?

About admin