Toán lớp 4 nâng cao – Chuyên đề Tỉ số và Tỉ lệ xích

[Học Toán lớp 4 nâng cao và bồi dưỡng HSG môn Toán khối 4] – Chuyên đề các phép tính đối với một số tự nhiên.

Với phương châm: “Tư duy – Sáng tạo”, gia sư uy tín Tài Đức Việt chất lượng cao cung cấp gia sư sinh viên sư phạm chuyên Toán, sinh viên thủ khoa, giáo viên dạy giỏi các trường tiểu học dạy chuyên Toán tiểu học tại nhà cho các em học sinh trên các Quận/ Huyện tại Hà Nội. Mọi thông tin hỗ trợ tư vấn, đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo Hotline: 0936.128.126 – Email: Taiducviet@gmail.com.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 4 THEO CHUYÊN ĐỀ: TỈ SỐ VÀ TỈ LỆ XÍCH.

Bài 1: Số lít dầu ở thùng thứ nhất bằng 2/3 số lít dầu chứa ở thùng thứ hai. Nếu bớt thùng thứ nhất 4 lít dầu và thêm vào thùng thứ hai 4 lít dầu thì tỉ số của số lít dầu chứa ở thùng thứ so với số lít dầu ở thùng thứ hai là 1/ 2. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu?

Bài 2: Tỉ số bi của An so với số bi của Bình là 2/ 3, nếu Bình lấy ra 3 bi thì tỉ số bi của Bình so với bi của Cư là 3, nếu Cư lấy ra 1/ 2 số bi của mình cho bạn Dũng thì Cư còn lại 4 bi. Hỏi An có bao nhiêu viên bi?

Bài 3: Nhà trường chia sách cho 3 lớp 4A, 4B, 4C. Biết 3 lần số sách của lớp 4A bằng 2 lần số sách của lớp 4B, 5 lần số sách của lớp 4B bằng 3 lần số sách của lớp 4C, lớp 4A có 144 quyển sách. Hỏi lớp 4B, 4C mỗi lớp nhận được bao nhiêu sách ?

Bài 4: Có ba tổ công nhân cùng tham gia đắp đường, nếu tổ một đắp được 3m thì tổ hai đắp được 2m, nếu tổ ba đắp được 8m thì tổ một đắp được 4m, biết tổ hai đắp được 44m. Hỏi ba tổ đắp được bao nhiêu mét đường?

Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng 16m, nếu vẽ hình chữ nhật đó trên giấy theo tỉ lệ xích 1/ 800 thì diện tích của nó bằng bao nhiêu?

Bài 6: An có 12 viên bi màu xanh và 18 viên bi màu đỏ. Tính:

a) Tỉ số của số bi xanh so với số bi đỏ

b) Tỉ số của số bi đỏ so với số bi của An.

c) Tỉ số của số bi của An so với số bi xanh.

Bài 7: Trong một khu vườn người ta trồng dừa và cau, tỉ số của số cây cau so với cây dừa là 2/ 5, biết có 48 cây cau. Hãy tính:

a) Số cây dừa có trong vườn.

b) Tỉ số của số cây dừa so với tổng số cây dừa và cam có trong vườn.

Bài 8: Đầu năm học, thư viện cho lớp 4A mượn ba loại sách: Toán, Tiếng Việt, Lịch sử. Biết số sách toán gấp 3 lần số sách lịch sử, số sách lịch sử bằng 1/4 số sách Tiếng Việt, và biết thêm là số sách Toán có 24 quyển. Hãy tính tỉ số của số sách Toán so với số sách Tiếng Việt.

Bài 9: Trong dịp Tết trồng cây, lớp 4A trồng được số cây bằng 3/ 4 số cây của lớp 4B, tỉ số cây của lớp 4C so với số cây của lớp 4B là 1/2 . Lớp 4A trồng được 69 cây. Hỏi cả 3 lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 10: Có ba thùng dầu, biết 1/ 3 số lít dầu ở thùng thứ nhất bằng 1/ 5 số lít dầu ở thùng thứ hai và bằng 1/ 7 số lít dầu ở thùng thứ ba. Hãy tính.

  1. Tỉ số của số lít dầu ở thùng thứ nhất so với thùng thứ hai.
  2. Tỉ số của số lít dầu ở thùng thứ nhất so với thùng thứ ba.
  3. Tỉ số của số lít dầu ở thùng thứ hai so với thùng thứ ba.

Bài 11: Có ba loại quả bóng: xanh, đỏ, vàng. Biết tỉ số của quả bóng xanh so với số bóng đỏ là 2/ 3, tỉ số của quả bóng đỏ so với quả bóng vàng là 1/ 4. Tìm tỉ số số quả bóng xanh so với quả bóng vàng?

Bài 12: Một hình vuông vẽ trên bản đồ có diện tích 36 cm2  , bản đồ ghi tỉ lệ xích 1/ 1000. Hãy tính diện tích của hình vuông thực sự?

Bài 13: Một hình vuông có diện tích 81m2, khi vẽ lên giấy thì diện tích chỉ còn 9cm2 . Hãy cho biết hình vuông đó được vẽ trên giấy với tỉ lệ xích bao nhiêu?

Bài 14: Cho hai hình vuông có tỉ số giữa hai cạnh là 2/ 5. Hãy tính:

  1. Tỉ số chu vi của hai hình đó.
  2. Tỉ số diện tích của hai hình vuông đó.

Bài 15: Trong một đội lao động có bạn nam và bạn nữ tham gia, tỉ số của bạn nam so với số bạn nữ là 3/ 8. Nếu tăng số bạn nam lên 4 lần và giảm số bạn nữ xuống 2 lần thì tỉ số mới của số bạn nam so với số bạn nữ là bao nhiêu?

Bài 16: Tỉ số của số ghế của phòng họp thứ nhất so với số ghế của phòng họp thứ hai là 5/ 3, phòng họp thứ nhất có 70 ghế, phòng họp thứ ba có nhiều hơn phòng họp thứ hai 8 ghế. Tìm tỉ số của số ghế của phòng họp thứ nhất so với số ghế của phòng họp thứ hai.

Bài 17: Một đoạn đường dài 84 km, lần thứ nhất người ta vẽ nó trên giấy với tỉ lệ xích 1/ 60000, lần thứ hai dựa vào hình vẽ trên giấy của lần thứ nhất người ta lại vẽ trên giấy với tỉ lệ xích 1/ 20.

  1. Tìm độ dài của đoạn đường vẽ trên giấy lần thứ hai.
  2. So với đoạn đường thật sự thì đoạn đường vẽ trên giấy lần thứ hai được vẽ theo tỉ lệ xích nào?

Bài 18: Có một miếng đất hình vuông cạnh 36m, người ta vẽ hình vuông đó lên giấy với tỉ lệ xích 1/ 120. Hãy tính tỉ số của diện tích hình vuông vẽ trên giấy so với diện tích hình vuông thực sự.

Bài 19: Một hình vuông có chu vi 32m, muốn vẽ hình vuông đó trên giấy sao cho nó có chu vi bằng 8cm, thì phải vẽ theo tỉ lệ xích nào?

Chúc các em học sinh lớp 4 học tập tốt 🙂

Thân ái!

About admin