Toán lớp 4 nâng cao – Chuyên đề các phép tính đối với một số tự nhiên

[Học Toán lớp 4 nâng cao và bồi dưỡng HSG môn Toán khối 4] – Chuyên đề các phép tính đối với một số tự nhiên.

Với phương châm: “Tư duy – Sáng tạo”, gia sư uy tín Tài Đức Việt chất lượng cao cung cấp gia sư sinh viên sư phạm chuyên Toán, sinh viên thủ khoa, giáo viên dạy giỏi các trường tiểu học dạy chuyên Toán tiểu học tại nhà cho các em học sinh trên các Quận/ Huyện tại Hà Nội. Mọi thông tin hỗ trợ tư vấn, đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo Hotline: 0936.128.126 – Email: Taiducviet@gmail.com.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 4 THEO CHUYÊN ĐỀ: CÁC PHÉP TÍNH ĐỐI VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN.

Bài 1: Một trại chăn nuôi có 1272 con gà con, gà mái nhiều hơn gà con 327 con, gà trống ít hơn gà con 1168 con. Hỏi trại chăn nuôi có tất cả bao nhiêu con gà?

Bài 2: Ba khối lớp, ba, bốn, năm có tổng cộng 471 học sinh, khối lớp 3 có 126 học sinh, khối lớp 4 có nhiều hơn khối lớp ba 22 học sinh. Hỏi khối lớp năm có bao nhiêu học sinh?

Bài 3: Trong một nhà máy có bốn tổ công nhân. Tổ thứ nhất sản xuất được 1768 sản phẩm, tổ thứ hai sản xuất nhiều hơn tổ thứ nhất 67 sản phẩm, và kém tổ thứ ba 124 sản phẩm. Hỏi tổ thứ tư phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm để tổng số sản phẩm nhà máy sản xuất được là 7236 sản phẩm.

Bài 4: Một xí nghiệp giày sản xuất ba loại: giày nam, giày nữ và giày trẻ em, đã sản xuất được 2642 đôi giày nam, 4436 đôi giày trẻ em, tổng số giày nam và giày trẻ em hơn số giày nữ là 3118 đôi. Hỏi xí nghiệp sản xuất được bao nhiêu đôi giày?

Bài 5: Có 3 bồn dầu, bồn thứ nhất đựng 6728 lít, bồn thứ hai đựng nhiều hơn bồn thứ nhất 172 lít, bồn thứ ba đựng nhiều hơn bồn thứ hai 216 lít. Hỏi ba bồn đựng được bao nhiêu lít dầu?

Bài 6: Một ô tô chở 6732 kg hàng hóa đi bỏ ở ba điểm, điểm thứ nhất ô tô bỏ 2116 kg hàng, điểm thứ hai bỏ nhiều hơn điểm thứ nhất 216 kg hàng. Hỏi ô tô bỏ ở điểm thứ ba bao nhiêu kg hàng hóa?

Bài 7: Một nhà hát tổ chức biểu diễn ba buổi ca nhạc, buổi đầu bán được 4026 vé, buổi thứ hai bán được ít hơn buổi thứ nhất 216 vé, buổi thứ ba bán được nhiều hơn buổi thứ hai 174 vé. Hỏi tổng số vé bán được ở ba buổi là bao nhiêu?

Bài 8: Học sinh trường A trồng được 12376 cây lấy gỗ. Học sinh trường B trồng ít hơn trường A 1326 cây lấy gỗ, học sinh trưòng C trồng ít hơn trường B 304 cây lấy gỗ. Hỏi học sinh ba trường trồng được bao nhiêu cây lấy gỗ?

Bài 9: Một đội công nhân trong ba ngày phải mắc xong 10km đường dây điện thoại, ngày đầu đã mắc được 3026 m, ngày thứ hai mắc nhiều hơn ngày thứ nhất 648 m. Hỏi so sánh số dây điện thoại mắc được giữa ngày thứ nhất và thứ ba?

Bài 10: Ba thửa ruộng thu được 8 tấn 4 tạ thóc, thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 2 tấn 8 tạ, thửa ruộng thứ hai thu hoạch kém hơn thử ruộng thứ nhất 9 tạ thóc. Hỏi thửa ruộng thứ ba thu hoạch được hơn thửa ruộng thứ hai bao nhiêu tạ thóc?

Bài 11: Một kho lương thực trong hai đợt nhập được 12632 tạ thóc, đợt thứ nhất nếu nhập thêm 370 tạ thì sẽ nhập được 6245 tạ. Hỏi đợt thứ hai nhập nhiều hơn đợt thứ nhất bao nhiêu tạ thóc?

Bài 12: Một bác nông dân trong ba vụ mùa thu hoạch được tất cả 8424 kg thóc, tổng số thóc thu hoạch vụ mùa thứ nhất và vụ mùa thứ hai là 5755kg, tổng số thóc thu hoạch vụ mùa thứ hai và vụ mùa thứ ba là 5181 kg. Hỏi bác nông dân thu hoạch vụ mùa nào nhiều nhất và nhiều hơn mỗi vụ còn lại bao nhiêu kg thóc?

Bài 13: Tổng độ dài của đoạn đường thứ nhất và đoạn đường thứ hai là 8328m, đoạn đường thứ ba kém tổng đọ dài đoạn đường thứ nhất và đoạn đường thứ hai là 5009m, đoạn đường thứ ba dài hơn đoạn đường thứ nhất 160m. Hỏi đoạn đường thứ hai dài bao nhiêu mét?

Bài 14: Một cửa hàng ngày thứ bán được 4326 kg gạo, ngày thứ hai nếu bán thêm được 132 kg thì sẽ bán hơn ngày thứ nhất 246 kg gạo, ngày thứ ba bán kém ngày thứ hai 358 kg. Hỏi ba ngày của hàng bán được bao nhiêu kg gạo?

Bài 15: Một cửa hàng bán vải, ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ hai 64m, ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ ba 57 m, ngày thứ ba nếu bán thêm 32m thì bán được 340m vải. Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán được bao nhiêu m vải?

Bài 16: Tổng của hai số bằng 404, nếu ta xóa đi chữ số ở hàng đơn vị ở số thứ hai và thực hiện phép tính mới thì được tổng mới là 333. Tìm hai số hạng trên, biết rằng số hạng thứ nhất có chữ số hàng đơn vị là 6.

Bài 17: Hiệu của 2 số bằng 826, nếu ta xóa chữ số hàng đơn vị của số trừ và thực hiện phép tính mới thì tìm được hiệu mới là 891. Tìm số bị trừ, số trừ biết rằng số bị trừ có chữ số hàng đơn vị là 8.

Bài 18: Tìm hai số có tổng bằng 783, biết rằng nếu tăng số hạng thứ hai lên gấp 2 lần và giữ nguyên số hạng thứ nhất thì được tổng mới bằng 1239.

Bài 19: Tím tổng của hai số X và Y,biết rằng nếu thêm vào X một số bằng 126 và thêm vào Y một số bằng 127 thì ta được tổng mới bằng 7368.

Bài 20: Tìm hai số, biết số thứ hai có ba chữ số và gấp 2 lần số thứ nhất, đồng thời nếu xóa đi chữ số 4 ở hàng trăm của số thứ hai thì ta được tổng mới bằng 335.

Bài 21: Tìm tổng của hai số, biết hiệu của hai số bằng 142 và hiệu đó bằng nửa số bé.

Bài 22: Tìm hai số có hiệu bằng 81, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 3 vào bên phải số bị trừ và giữ nguyên số trừ thì ta được hiệu mới bằng 867.

Bài 23: Tìm hai số có hiệu bằng 133, biết rằng nếu lấy số bị trừ cộng với số trừ rồi cộng với hiệu của chúng thì được 432.

Bài 24: Tìm ba số tự nhiên, biết số thứ nhất cộng với số thứ hai bằng 107, số thứ hai cộng với số thứ ba bằng 133, số thứ ba cộng với số thứ nhất bằng 116.

Bài 25: Tìm hai số biết tổng của chúng gấp 9 lần hiệu của chúng và hiệu kém số bé 27 đơn vị.

Bài 26: Tìm hai số, biết rằng nếu thêm vào số lớn 12 đơn vị và giữ nguyên số bé thì ta được hiệu của chúng bằng 51, còn nếu gấp đôi số bé và giữ nguyên số lớn thì số lớn trừ số mới được hiệu bằng 14.

Bài 27: Tìm hai số có hiệu bằng 77, biết rằng nếu xóa chữ số ở hàng đơn vị của số lớn thì ta có số bé.

Bài 28: Số thứ nhất có 4 chữ số, số thứ hai có hai chữ số, và tổng của chúng bằng 1313, Nhưng khi thực hiện phép cộng, do sơ suất một học sinh đã đặt phép tính như sau:

  • Hàng đơn vị của số thứ hai thẳng cột với hàng chục của số thứ nhất.
  • Hàng chục của số thứ hai thẳng cột với hàng trăm của số thứ nhất.

Vì thế nên dẫn đến tổng mới bằng 1745. Em hãy tìm hai số đó.

Bài 29: Một đoàn xe gồm 5 ô tô, mỗi ô tô chở 24 kg gạo và 32 bao mì, mỗi bao gạo nặng 52kg, mỗi bao mì nặng 36 kg. Hỏi đoàn xe đó chở tất cả bao nhiêu kg gạo và mì?

Bài 30: Có hai thửa ruộng trồng lúa năng suất như nhau, thửa ruộng thứ nhất lớn gấp 3 lần thửa ruộng thứ hai, biết thửa ruộng thứ hai có chiều dài 42m, chiều rộng 26m và 1m2 thu được 2kg thóc. Hỏi hai thửa ruộng thu được bao nhiêu kg thóc?

Bài 31: Một quyển vở giá 1560 đồng, một cây bút giá 1240 đồng, nếu mỗi học sinh mua 12 quyển vở và 3 bút chì thì 15 học sinh mua hết tất cả bao nhiêu tiền?

Bài 32: Khối lớp 4 có ba lớp 4A, 4B, 4C, cùng tham gia lao động trồng cây. Lớp 4A có 42 học sinh, mỗi em trồng được 8 cây. Lớp 4B có 38 học sinh, mỗi em trồng được 12 cây, lớp 4C có 32 em, mỗi em trồng được 13 cây. Hỏi khối lớp 4 trồng được bao nhiêu cây?

Bài 33: Có hai tổ công nhân vận chuyển hàng hóa vào kho. Tổ thứ nhất có 18 người, mỗi người chuyển được 3267 kh hàng hóa. Tổ thứ hai có 21 người, mỗi người chuyển được 2813 kg hàng hóa. Hỏi tổ nào chuyển được hàng hóa nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu kg?

Bài 34: Một công ty xăng dầu nhập về ba tàu dầu, mỗi tàu chở 77100 lít, sau đó phân phối hết cho các cửa hàng bán lẻ, mỗi cửa hàng nhận 12850 lít dầu. Hỏi công ty đã phân phối cho bao nhiêu cửa hàng?

Bài 35: Trong một xưởng mộc có hai tổ công nhân, tổ một có 18 người, mỗi người đóng được 6 bộ bàn ghế, tổ 2 có 13 người, mỗi người đóng được 12 bộ bàn ghế, số bàn ghế của xưởng được phân đều cho 24 lớp học. Hỏi mỗi lớp học nhận được bao nhiêu bàn ghế?

Bài 36: Một cửa hàng lương thực nhập vào 75000 kg gạo. Trong 13 ngày đầu mỗi ngày bán được trung bình 1485 kg gạo, 24 ngày sau, mỗi ngày bán được trung bình 1672 kg gạo. Hỏi sau 37 ngày bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo?

Bài 37: Một tổ nông dân thu hoạch thóc ở một nông trường. Ngày thứ nhất thu hoạch được 9660 kg, ngày thứ hai thu hoạch bằng phân nửa ngày thứ nhất, ngày thứ ba thu hoạch gấp 3 ngày thứ hai. Hỏi cả ba ngày tổ nông dân thu hoạch được bao nhiêu kg thóc?

Bài 38: Có ba tổ công nhân tham gia sửa đê. Tổ thứ nhất sửa được 1236 mét đê, tổ thứ hai sửa bằng 1/3 tổ thứ nhất và kém tổ thứ ba 148 mét đê. Hỏi cả ba tổ sửa được bao nhiêu mét đê?

Bài 39: Khối lớp 3 và khối lớp 4 thu nhặt giấy vụn gây quỹ được một số tiền gần 200.000 đồng. Số giấy vụn của khối lớp 4 thu nhặt được gần gấp 3 lần số giấy của khối lớp 3. Nếu khối lớp 3 tìm thêm được một số giấy bán được 24.000 đồng thì khối lớp 3 thu nhặt bằng 1/ 2 khối lớp 4. Tìm số giấy của mỗi khối thu nhặt được? Biết 1kg giấy bán được 2.000 đồng.

Bài 40: Một hội từ thiện đã quyên góp được một số tiền để mua gạo giúp đỡ nạn nhân lũ lụt. Hội dự định mua gạo loại 2 giá 19 000 đồng một bao, nhưng loại gạo này không được ngon nên đã quyết định mua gạo loại 1 giá 22 000 đồng một bao, nhưng phải mua giảm đi 15 bao, biết mỗi bao nặng 100kg. Nếu phát cho mỗi hộ 50 kg thì phát được bao nhiêu hộ?

Bài 41: Một anh nông dân bán được một số thóc để mua một máy ra đi ô. Nếu anh ấy bán thóc với giá 1500 đồng mộtkí thì tiền mua rađiô thiếu hết 16600 đồng, nếu bán một kí giá 1600 thì sau khi trả tiền rađiô còn dư ra được 4000 đồng. Hỏi anh nông dân bán được bao nhiêu kí thóc và một máy rađiô giá bao nhiêu?

Bài 42: Người ta cần chuyển một số hàng đi, nếu cho một xe chở 20 bao hàng thì thừa 16 bao, nếu cho một xe chở 24 bao hàng thì thừa một xe. Hỏi có bao nhiêu bao hàng cần chuyển đi?

Bài 43: Người ta cần chuyển một số lít dầu đi,đầu tiên dầu được đựng trong các thùng 20 lít, nhưng thấy khó chuyển đi xa nên rót sang các thùng 5 lít thì thấy số thùng 5 lít nhiều hơn số thùng 20 lít là 27 thùng. Hãy tìm xem có bao nhiêu lít dầu cần chuyển đi?

Bài 44: Ở một nông trường lúc đầu người ta giao cho mỗi công nhân chăm sóc 8 con bò, nhưng sau đó có 6 con được giết để lấy thịt, đồng thời người ta lại bổ sung thêm 4 con nữa và gởi đến thêm 3 công nhân, nên mỗi công nhân chăm sóc 7 con bò. Hỏi tổng số bò lúc sau là bao nhiêu con?

Bài 45: Có 58 con vừa gà vừa heo, người ta đếm thấy tổng cộng có 140 chân. Hỏi có bao nhiêu gà? Bao nhiêu con heo?

Bài 46: Có 49 xe vừa ô tô vừa xe máy, ô tô có 4 bánh xe, xe máy có 2 bánh xe, người ta đếm thấy tổng cộng có 146 bánh xe. Hỏi có bao nhiêu ô tô? Bao nhiêu xe máy?

Bài 47: Có 20 con vừa gà vừa heo, biết số chân heo hơn số chân gà là 8 chân. Hỏi có bao nhiêu con heo? Bao nhiêu con gà?

Bài 48: Có 41 xe gồm xe tải và xe máy, số bánh xe của các xe tải hơn số bánh xe của các xe máy là 38 bánh xe. Hỏi có bao nhiêu xe tải? bao nhiêu xe máy? Biết xe máy có 2 bánh xe, xe tải có 6 bánh xe?

Bài 49: Số gà hơn số heo là 26 con, tổng số chân gà và chân heo là 184 chân. Hỏi có bao nhiêu con heo? Bao nhiêu con gà?

Bài 50: Số vịt nhiều hơn mèo 6 con, số chân mèo nhiều hơn số chân vịt là 24 chân. Hỏi có bao nhiêu con mèo? Bao nhiêu con vịt?

Bài 51: Tìm một số, biết rằng số đó nhân với 12, được bao nhiêu cộng với 47 thì được kết quả là 383.

Bài 52: Tìm một số, biết rằng số đó chia cho 18 được bao nhiêu trừ đi 126 thì được 152.

Bài 53: Tìm một số, biết rằng số đó cộng với 156 được bao nhiêu chia cho 9 thì được 21.

Bài 54: Tìm một số, biết rằng số đó trừ đi 327 được bao nhiêu nhân với 48 thì được 4128.

Bài 55: Lan và Huệ có 44 quyển sách, nếu Lan cho Huệ 8 quyển sách và Huệ cho lại Lan 3 quyển sách thì hai bạn có số sách bằng nhau. Hỏi thực sự mỗi bạn có bao nhiêu quyển sách?

Bài 56: Cô giáo có một số viên kẹo, cô cho Hùng nhiều hơn Dũng 5 viên kẹo, cho Dũng nhiều hơn Mạnh 3 viên kẹo và cuối cùng Mạnh nhận được 6 viên kẹo. Hỏi cô đã cho ba bạn hết bao nhiêu viên kẹo?

Bài 57: An có số bi gấp đôi số bi của Bình, Bình có số bi gấp 3 số bi của Minh, Minh có số bi gấp 4 số bi cỉa Thịnh và Thịnh có 8 viên bi. Hỏi An có bao nhiêu viên bi?

Bài 58: Một bác nông dân nuôi 4 loại gia súc là gà, vịt, heo và bó. Số bò bằng 1/ 3 số heo, số heo bằng 1/ 5 số gà, số gà bằng 1/ 2 số vịt. Hỏi bác nông dân có bao nhiêu con bò? Biết bác có 180 con vịt.

Bài 59: Một xã A huy động thanh niên làm thủy lợi và chia thanh niên ra làm 5 trung đội, một trung đội có 5 tiểu đội, một tiểu đội có 10 thanh niên, một thanh niên đào đắp được 3 khối đất. Hỏi xã A đã đào đắp được bao nhiêu khối đất?

Bài 60: Cô giáo chia que tính cho An, Bình và Cư. Cô chia cho An phân nửa số que tính và thêm 1 que tính, số còn lại cô lấy ra 1 que và sau đó chia cho Bình phân nửa và cuối cùng còn 3 que cô chia hết cho Cư. Hỏi cô đã chia cho 3 bạn bao nhiêu que tính?

Chúc các em học sinh lớp 4 học tập tốt 🙂

Thân ái!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*