Toán lớp 3 – Toán có lời văn – phép nhân với số phạm vi 10

Học toán lớp 3 – Toán có lời văn – phép nhân với số phạm vi 10.

Đăng ký tư vấn học tập, tìm gia sư dạy kèm, mua tài liệu tham khảo học tập Toán lớp 3 vui lòng liên hệ: 0936.128.126.


BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1: Một đội công nhân làm xong một con đường trong 9 ngày, mỗi ngày làm được 9 m đường. Hỏi con đường đó dài bao nhiêu mét?

Bài 2: Một hộp bánh có 8 cái. Hỏi 3 hộp bánh có bao nhiêu cái bánh?

Bài 3: Một túi có 9 kg gạo. Hỏi 8 túi như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 4: Một rổ cam có 7 quả. Hỏi 4 rổ cam như thế có bao nhiêu quả cam ?

Bài 5: Trên bàn có 8 chồng sách, mỗi chồng sách có 9 quyển sách. Hỏi trên bàn có mấy quyển sách?

Bài 6: Trong phòng học có 8 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 5 chỗ ngồi. Hỏi phòng học đó có bao nhiêu chỗ ngồi?

About admin