Toán lớp 3 nâng cao – Dạng toán chuyển đổi đơn vị

[CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG] – Toán lớp 3 nâng cao – Dạng toán chuyển đổi đơn vị.

Đăng ký tư vấn tìm gia sư tiểu học cho các em học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5 tại Hà Nội vui lòng liên hệ: 0936.128.126 (Hỗ trợ tư vấn 24/7)


Phương pháp:

+) Nắm chắc bảng hệ thống đơn vị đo, hiểu được mối quan hệ giữa các đơn vị kế cận

+) Các giải pháp dùng khi chuyển đổi: thực hiện phép tính, sử dụng bảng hệ thống đơn vị đo.

+) Sử dụng thích hợp các thao tác: viết thêm hoặc xóa bớt số 0, dịch chuyển dấu phẩy sang bên trái hoặc bên phải 1, 2, 3 chữ số.

BÀI TẬP MINH HOẠ

Điền vào chỗ chấm:

2 km = …..m                           8 hm = …….m                        16dam = …..m

Bước 1: Lập bảng đơn vị đo:

Số đo cần đổi Km Hm Dam M Kết quả
2 km 2 0 0 0 2000 m
8 hm 0 8 0 0 800 m
16 dam 0 1 6 0 160 m

Bước 2: Điền kết quả vào chỗ chấm:

  • 2 km = 2000 m
  • 8 hm = 800 m
  • 16dam = 160 m

About admin