Toán lớp 3 nâng cao – Bài 2: Tính chất phép tính

Toán lớp 3 nâng cao – Bài 2: Tính chất phép tính

Đăng ký tư vấn học tập, tìm gia sư dạy kèm, mua tài liệu tham khảo học tập Toán lớp 3 vui lòng liên hệ: 0936.128.126.


BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1: Biết: 724 + 202 = 926. Tổng trên thay đổi thế nào nếu: tăng số hạng thứ hai lên 10 đơn vị?

Bài 2: Biết: 57=7×8+1. Hãy tìm thương và số dư của phép chia sau: 57 7

Bài 3: Biết: 238 + 285 = 523. Tổng trên thay đổi thế nào nếu: tăng số hạng thứ hai lên 5 đơn vị?

Bài 4: Biết: 874 – 755 = 119. Hiệu trên thay đổi thế nào nếu: tăng số bị trừ lên 50 đơn vị và giảm số trừ đi 50 đơn vị?

About admin