Toán lớp 3 – Các bài toán tính tuổi

Học Toán lớp 3 – Các bài toán tính tuổi.

Đăng ký tư vấn học tập, tìm gia sư dạy kèm, mua tài liệu tham khảo học tập Toán lớp 3 vui lòng liên hệ: 0936.128.126.


BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1: Hiện nay bố 40 tuổi, cách đây 4 năm, tuổi bố gấp 9 lần tuổi con. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?
Hiện nay, tuổi con là: ___________________________

Bài 2: Hiện nay con 3 tuổi. Tìm tuổi hiện nay của bố biết rằng 1 năm nữa, tuổi con sẽ bằng một phần chín tuổi bố.

Bài 3: Hiện nay con 6 tuổi, tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Hỏi lúc mẹ sinh con thì mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài 4: Hiện nay con 2 tuổi. Tìm tuổi hiện nay của bố biết rằng 2 năm nữa, tuổi con sẽ bằng một phần tám tuổi bố.
Hiện nay, tuổi bố là: __________________________

Bài 5: Hiện nay con 2 tuổi. Tìm tuổi hiện nay của bố biết rằng 3 năm nữa, tuổi con sẽ bằng một phần chín tuổi bố.

Bài 6: Hiện nay bố 48 tuổi, cách đây 8 năm, tuổi bố gấp 5 lần tuổi con. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?
Hiện nay, tuổi con là: ___________________________

Bài 7: Hiện nay bố 43 tuổi, cách đây 3 năm, tuổi bố gấp 8 lần tuổi con. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?

Bài 8: Hiện nay bố 44 tuổi, cách đây 8 năm, tuổi bố gấp 9 lần tuổi con. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?

About admin