Toán lớp 3 – Các bài toán tính tuổi

Học Toán lớp 3 – Các bài toán tính tuổi.

Đăng ký tư vấn học tập, tìm gia sư dạy kèm, mua tài liệu tham khảo học tập Toán lớp 3 vui lòng liên hệ: 0936.128.126.


BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1: Hiện nay bố 40 tuổi, cách đây 4 năm, tuổi bố gấp 9 lần tuổi con. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?
Hiện nay, tuổi con là: ___________________________

Bài 2: Hiện nay con 3 tuổi. Tìm tuổi hiện nay của bố biết rằng 1 năm nữa, tuổi con sẽ bằng một phần chín tuổi bố.

Bài 3: Hiện nay con 6 tuổi, tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Hỏi lúc mẹ sinh con thì mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài 4: Hiện nay con 2 tuổi. Tìm tuổi hiện nay của bố biết rằng 2 năm nữa, tuổi con sẽ bằng một phần tám tuổi bố.
Hiện nay, tuổi bố là: __________________________

Bài 5: Hiện nay con 2 tuổi. Tìm tuổi hiện nay của bố biết rằng 3 năm nữa, tuổi con sẽ bằng một phần chín tuổi bố.

Bài 6: Hiện nay bố 48 tuổi, cách đây 8 năm, tuổi bố gấp 5 lần tuổi con. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?
Hiện nay, tuổi con là: ___________________________

Bài 7: Hiện nay bố 43 tuổi, cách đây 3 năm, tuổi bố gấp 8 lần tuổi con. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?

Bài 8: Hiện nay bố 44 tuổi, cách đây 8 năm, tuổi bố gấp 9 lần tuổi con. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*