Toán lớp 3 – Bài toán giải bằng cách tính ngược

Học toán lớp 3 – Bài toán giải bằng cách tính ngược.

Đăng ký tư vấn học tập, tìm gia sư dạy kèm, mua tài liệu tham khảo học tập Toán lớp 3 vui lòng liên hệ: 0936.128.126.


BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1: Một số trừ đi 83 rồi nhân với 6 thì được 54. Số đó là: …

Bài 2: Tìm một số chia cho 2 rồi cộng với 72 thì được 79?

Bài 3: Tìm một số biết số đó cộng với 48 rồi chia cho 8 thì được 7?

Bài 4: Tìm một số biết số đó chia cho 8 rồi cộng với 62 thì được 64 ?

Bài 5: Tìm một số biết số đó chia cho 7 rồi cộng với 36 thì được 44?

About admin