Tính tổng các số hạng của dãy số trong Toán lớp 4

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 theo chuyên đề] – Các bài toán về Tính tổng các số hạng của dãy số trong Toán lớp 4.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đăng ký học tập Toán lớp 4, đăng ký dịch vụ hỗ trợ giải tiểu học trực tuyến vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Nếu số hạng của dãy số cách đều nhau thì tổng của dãy số đó là:

Tổng = ( SLN + SBN )  Số số hạng : 2

BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

Bài 1: Tính tổng của 50 số lẻ đầu tiên.

Bài 2: Tính tổng của 100 số chẵn đầu tiờn

Bài 3: Tìm tổng của :

a) Các số có 2 chữ số chia hết cho 3.

b) Các số có 2 chữ số chia cho 4 dư 1.

Bài 4: trong một rạp hát, hàng đầu có 18 ghế, mỗi hàng sau nhiều hơn hàng trước 1 ghế. Nếu rạp hát đó có 16 hàng ghế thì có bao nhiêu chỗ ngồi?

Bài 5: Tính tổng:

a) Của tất cả các số lẻ bé hơn 100

b) 1 + 4 + 9 + 16 + …… + 169

Bài 6: Tính nhanh tổng của tất cả các số có 3 chữ số.

Bài 7: Hãy tính tổng của các dãy số sau:

a) 1, 5, 9, 13, 17, …Biết dãy số có 80 số hạng.

b) …, 17, 27, 44, 71, 115. Biết dãy số có 8 số hạng.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

About admin