Tìm số số hạng của dãy số quy luật trong Toán lớp 4

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 theo chuyên đề] – Các bài toán về Tìm số số hạng của dãy số quy luật trong Toán lớp 4.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đăng ký học tập Toán lớp 4, đăng ký dịch vụ hỗ trợ giải tiểu học trực tuyến vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

a) Đối với dạng toán này, ta thường sử dụng phương pháp giải toán khoảng cách (giải toán trồng cây). Ta có công thức sau :

Số các số hạng của dãy = Số khoảng cách + 1.

b) Đặc biệt, nếu quy luật của dãy là: Mỗi số hạng đứng sau bằng số hạng liền trước cộng với số không đổi d (khoảng cách) thì:

  • Số các số hạng của dãy = ( Số hạng lớn – Số hạng bộ ) : khoảng cách + 1.
  • Số lớn  = (Số số hạng – 1) x khoảng cách + số bộ
  • Số bộ = số lớn – (Số số hạng – 1) x khoảng cách

BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

Bài 1: Cho dãy số 11; 14; 17;…..;65; 68.

a) Hãy xác định dãy số trên có bao nhiêu số hạng?

b) Nếu ta tiếp tục kéo dài các số hạng của dãy số đó thì số hạng thứ 1996 là số mấy?

Bài 2: Cho dãy số lẻ liên tiếp 1, 3, 5, 7…. Hỏi số hạng thứ 2013 trong dãy là số nào? Trong các số có ba chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 4?

Bài 3: Có bao nhiêu số : có 3 chữ số khi chia cho 5 dư:

a) 1 ;       b)2

Bài 4: Có bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 500 chia hết cho 4?

Bài 5: Cho dãy số: 2, 4, 6, 8, 10,……, 1992. Hãy xác định dãy số trên có bao nhiêu số hạng?

Bài 6: Cho 1, 3, 5, 7, ……… là dãy số lẻ liên tiếp đầu tiên; hỏi 1981 là số hạng thứ bao nhiêu trong dãy số này? Giải thích cách tìm?

Bài 7: Cho dãy số: 3, 8, 13, 18, 23, ……,2008. Tìm xem dãy số  có bao nhiêu số hạng ?

Bài 8:  Tìm số số hạng của các dãy số sau:

  • 1, 4, 7, 10, ……,1999.
  • 1,1 ; 2,2 ; 3,3 ; … ; 108,9 ; 110,0.

Bài 9: Xét dãy số: 100, 101, ………, 789. Dãy này có bao nhiêu số hạng?

Bài 10: Có bao nhiêu số khi chia cho 4 thì dư 1 mà nhỏ hơn 2010 ?

Bài 11: Người ta trồng cây hai bên đường của một đoạn đường quốc lộ dài 21km. Hỏi phải dùng bao nhiêu cây để đủ trồng trên đoạn đường đó ? Biết rằng cây nọ trồng cách cây kia 5m.

Bài 12: Tìm số hạng thứ 100 của các dãy số được viết theo quy luật:

  • 3, 8, 15, 24, 35,…
  • 3, 24, 63, 120, 195,…
  • 1, 3, 6, 10, 15,….

Bài 13: Cho dãy số : 101, 104,  107, 110, ……

Tìm số hạng thứ 1998 của dãy số đó.

Bài 14: Cho dãy số : 5, 8,  11, 14, ……

  1. Tìm số hạng thứ 200 của dãy số.
  2. Nếu cứ viết tiếp thì các số : 1000 ; 2009 ; 5000 có là số hạng của dãy không ? Tại sao.

Bài 15: Một bạn học sinh viết liên tiếp các số tự nhiên mà khi chia cho 3 thì dư 2 bắt đầu từ số 5 thành dãy số. Viết đến số hạng thứ 100 thì phát hiện đã viết sai. Hỏi bạn đó đã viết sai số  nào?

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

About admin