Tìm số bé nhất biết rằng lấy số đó chia cho 2, chia cho 3, và chia cho 5 đều dư 1?

[Giải Toán lớp 5 trên mạng] – Đề bài: Tìm số bé nhất biết rằng lấy số đó chia cho 2, chia cho 3, và chia cho 5 đều dư 1?

Giải:

– Số đó chia cho 2 5 3 đều dư 1 nên số đó trừ đi 1 sẽ chia hết cho 2 5 3
– Số bé nhất chia hết cho 2;5;3 là 30
– Vậy số cần tìm là 30 + 1 = 32.

Chúc các em học tập tốt 🙂

About admin