Tìm các số tự nhiên sao cho: (a+b) x (b+c) x (c+a) + 1= 2007 x 2008

[Hỗ trợ giải Toán lớp 5 trên mạng] – Đề bài: Tìm các số tự nhiên sao cho: (a+b) x (b+c) x (c+a) + 1= 2007 x 2008.

Giải:

Trong bất kì trường hợp a ; b ; c chẵn hay lẻ thì (a+b) x (b+c) x (c+a) luôn là một số chẵn. Như thế (a+b) x (b+c) x (c+a) +1 là một SỐ LẺ. Mà 2007 x 2008 là một SỐ CHẴN => Không có số a ; b ; c nào thoả mãn.

About admin