Chuyên Đề Toán lớp 2: Bài tập về cấu tạo số

Sau đây Trung Tâm Gia Sư Tiểu Học sẽ hướng dẫn các em một số bài tập về Cấu Tạo Số. Các em cùng tham khảo nhé!

Bài 1: Hãy cho biết trong các số bé hơn 50

 • Có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số khác nhau?
 • Có bao nhiêu số lẻ có 2 chữ số khác nhau?
 • Có bao nhiêu số có tổng các chữ số bằng 10?
 • Có bao nhiêu số có hiệu các chữ số bằng 1?

Hướng Dẫn Bài Giải

a) Có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số khác nhau?

– Trong các số bé hơn 50 có: 25 số chẵn và 25 số lẻ.

– Trong 25 số chẵn bé hơn 50 có 5 số chẵn có 1 chữ số đó là: 0; 2; 4; 6 và 8.

–  Trong 25 số chẵn bé hơn 50 có2 số chẵn có 2 chữ số giống nhau đó là: 22 và 44

Vậy trong các số bé hơn 50 có số các số chẵn có 2 chữ số khác nhau là: 25 – 5- 2 = 18 số

( 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 46; 48)

b) Có bao nhiêu số lẻ có 2 chữ số khác nhau?

Tương tự như phần a) ta có:

– Trong 25 số lẻ bé hơn 50 có 5 số lẻ có 1 chữ số đó là: 1; 3; 5; 7 và 9.

–  Trong 25 số lẻ bé hơn 50 có 2 số lẻ có 2 chữ số giống nhau đó là: 11 và 33

Vậy trong các số bé hơn 50 có số các số lẻ có 2 chữ số khác nhau là: 25 – 5- 2 = 18 số

c) Có bao nhiêu số có tổng các chữ số bằng 10?

Các số bé hơn 50 có tổng các chữ số bằng 10 là; 19; 28; 37; 46.

Vậy: trong các số bé hơn 50 có 4 số có tổng các chữ số bằng 10.

d) Có bao nhiêu số có hiệu các chữ số bằng 1?

Các số bé hơn 50 có hiệu các chữ số bằng 1 là: 10; 12; 21; 23; 32; 34; 43; 45.

Vậy: trong các số bé hơn 50 có 8 số có hiệu các chữ số bằng 1.

Mọi thông tin đăng ký học toán tiểu học tại nhà xin vui lòng liên hệ trực tiếp theo số máy: 0936.128.126

Hoặc:  ĐĂNG KÝ HỌC TOÁN THEO MẪU rồi gửi về EMAIL: Taiducviet@gmail.com

1. Thông tin về học sinh hoặc PHHS:

 • Họ và tên: …………………………………………………………………………………….
 • Giới tính: ……………………………………………………………………………………..
 • Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………
 • Trường hiện tại đang theo học: …………………………………………………………………
 • Học lực: ………………………………………………………………………………………………..
 • Số buổi + thời gian học:………………………………………………………………………………
 • Địa chỉ khu vực đang ở: ………………………………………………………………….
 • Số điện thoại di động: …………………………………………………………………….
 • Email: ……………………………………………………………………………………………………..