[Ôn tập Toán lớp 5] – Dạng Toán Tính Tuổi

[Ôn tập hệ thống Toán lớp 5] – Dạng Toán Tính Tuổi.

Bài 19: Bố nói với con 5 năm trước đây , tuổi bố gấp 4 lần tuổi con
Tính xem hiện nay : bố bao nhiêu tuổi
Biết rằng 5 năm nữa tuổi con = 3/7 tuổi bố

Bài 20: năm nay tuổi mẹ gấp 6lần tuổi con.khi tuổi con bằng nửa tuổi mẹ hiện nay thì tổng tuổi của 2ng là 55tuổi.tính tuổi mỗi người?

Bài 21: Bố nói với con 5 năm trước đây , tuổi bố gấp 4 lần tuổi con
Tính xem hiện nay : bố bao nhiêu tuổi
Biết rằng 5 năm nữa tuổi con = 3/7 tuổi bố.

Bài 22: Tuổi bố năm nay gấp 2,2 lần tuổi con. 25 năm về trước tuổi bố gấp 8,2 lần tuổi con. Khi tuổi bố gấp 3 lần tuổi con thì tuổi con là bao nhiêu?

Bài 23: Năm nay bố 41 tuổi con 9 tuổi . Hỏi cách đây mấy năm bố gấp 5 lần tuổi con .

Bài 24: Tổng số tuổi của ba người là 115. Tuổi của người thứ nhất bằng hai lần tuổi người thứ hai cộng với 10. Tuổi người thứ hai bằng ba lần tuổi người thứ ba trừ đi 5,hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi?

Bài 25: Hiện nay tuổi mẹ gấp bốn lần tuổi con và tổng số tuổi mẹ và con là 50.Hỏi bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ sẽ nhiều hơn tuổi con một số bằng hai lần tuổi con?

Bài 26: Hiện nay tuổi anh gấp đôi tuổi em.Sáu năm trước tuổi anh gấp tuổi em 5 lần.Tính tổng tuổi hai anh em hiện nay?

Bài 27: Hiện nay con 6 tuổi bố 42 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi của nố gấp 5 lần tuổi con.

Bài 28: Lúc em học hết bậc tiểu học thì tuổi của mẹ bằng 1/5 tuổi của những người còn lại. Khi em lên đại học thì tuổi mẹ vẫn bằng 1/5 tuổi của những người ấy. Hỏi gia đình có mấy người ?

Chúc các em học tập tốt 🙂

About admin