[Ôn tập Toán lớp 5] – Các bài toán về Số – Chữ Số

[Ôn tập hệ thống kiến thức Toán lớp 5] – Các bài toán về Số – Chữ Số.

Bài 9: Tìm các số tự nhiên sao cho:
(a+b) x (b+c) x (c+a) + 1= 2007 x 2008

Bài 10: cho A bằng a,42 cộng 9,b8
B bằng a,b cộng 10,42
Hãy so sánh 2 biểu thức A và B?

Bài 11: Điền chữ số thích hợp để được 0,a+0,0b+0.00c= 1/a+b+c?

Bài 12: Có thể tìm được số tự nhiên A và B sao cho :
(A + B) x (A – B) = 2002.

Bài 13: Tìm hai số lẻ liên tiếp biết tích của chúng là một số có ba chữ số có chữ số hàng trăm là 3.

Bài 14: người ta đánh số trang của 1 cuốn truyện bằng 1 dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1.nế có 1 cuốn truyện dày 2014 trang thì phải dùng bao nhiêu lượt chữ số để đấnh tất cả?

Bài 15: Không thực hiện phép tính hãy so sánh các tổng sau.

A = 623.5+148.9+506.7+217.3  và  B = 543.7+208.5+127.9+616.3

Bài 16:  Giá trị biểu thức sau tận cùng bằng bao nhiêu chữ số giống nhau: 20x21x22x…x99x100 + 30x31x32x…x109x110.

Bài 17: Tìm chữ số tận cùng của tổng sau:
S= 1+1*3+1*3*5+1*3*5*7+….+1*3*5*7*…*2013

Bài 18: Tìm một số có hai chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số không vào giữa của hai số đó thì được số mới gấp 7 lần số đã cho.Số cần tìm là bao nhiêu?

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, tìm gia sư dạy Toán tiểu học tại Hà Nội, vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126.

About admin