Ôn tập Tiếng Việt lớp 2

Phần I: Trắc nghiệm, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Trong các từ : xung phong; xếp hàng; xáng xủa; xôn xao. Từ viết sai chính tả là:

A. xáng xủa                                 B. Xếp hàng                           C . xung phong                                     D . Xôn xao

Câu 2: Từ nào sau đây chỉ thời tiết của mùa xuân?

A. nóng nực                                B. Ấm áp                                  C. mát mẻ                                              D. Lạnh giá

Câu 3: Trong câu: “Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.” Bộ phận gạch chân trả lời cho câu hỏi nào?

A. Khi nào                                   B. Vì sao                                    C. Để làm gì                                           D. Làm gì

Câu 4. Từ trái nghĩa với từ nhanh nhẹn là  từ:

A chăm chỉ                                    B. chậm chạp                           C. sạch sẽ                                               D. lười biếng

Câu 5. Từ chỉ sự vật trong câu: “Mùa xuân xinh đẹp đã về.” là:

A. Mùa xuân                                B. xinh đẹp                                C . đã                                                      D. về

Câu 6. Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? trong câu: “Các bác nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng.” Là:

A. Các bác nông dân                                                                      C. đang gặt lúa

B. trên cánh đồng                                                                          D. đang gặt lúa trên cánh đồng

Câu 7. Cho câu: “Mẹ em làm nghề gì….Dấu câu cần điền vào chỗ trống là:

A. Dấu chấm                                 B. Dấu phẩy                               C. Dấu chấm hỏi                                 D. Dấu chấm cảm

Câu 8. Thỏ …..

Từ chỉ đặc điểm của con vật điền thích hợp vào chỗ trống là:

A. Hiền lành                                 B. Nhút nhát                                C. Tinh ranh                                       D. Nhanh nhẹn

Câu 9. Từ nào không thuộc nhóm từ nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi:

A. Thương yêu                             B. Chăm lo                                   C. Kính yêu                                           D. Quan tâm

Câu 10. Em hiểu câu tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách.” là thế nào?

A. Giúp đỡ nhau                                                                       B. Đoàn kết

C. Đùm bọc                                                                               D. Đùm bọc ,cưu mang, giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn

About sakura