Ngôi nhà thứ nhất cao 548 m, ngôi nhà thứ hai cao 431 m. Hỏi cả hai ngôi nhà cao bao nhiêu mét?

[Hỗ trợ giải toán tiểu học lớp 2] – Đề bài: Ngôi nhà thứ nhất cao 548 m, ngôi nhà thứ hai cao 431 m. Hỏi cả hai ngôi nhà cao bao nhiêu mét?

Giải:

Cả 2 ngôi nhà cao:548+431=979(m)

About admin