Một viên gạch hình vuông có chu vi 40cm. Tính diện tích hình chữ nhật được ghép lại bởi 8 viên gạch đỏ.

[Hỗ trợ giải toán tiểu học lớp 3] – Đề bài: Một viên gạch hình vuông có chu vi 40cm. Tính diện tích hình chữ nhật được ghép lại bởi 8 viên gạch đỏ.

Giải:

Cạnh hình vuông đó là:   40:4=10 cm

Diện tích hình vuông đó là:  10×10=100 cm2

Diện tích hình chữ nhật được ghép bởi 8 hình vuông đó là: 100×8=800 cm2.

About admin