Một số bài toán về dấu hiệu chia hết trong toán lớp 4

[Bồi dưỡng Toán lớp 4 theo chuyên đề] – Một số bài toán về dấu hiệu chia hết trong toán lớp 4.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký tìm gia sư dạy Toán tiểu học tại nhà Hà Nội, học trực tuyến trên toàn quốc, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo: 0919.281.916.

A. LÝ THUYẾT:

a) Dấu hiệu chia hết cho 2:

– Những số có tận cùng bằng 0;2;4;6;8 thì chia hết cho 2.

b) Dấu hiệu chia hết cho 5 :

– Những số có tận cùng bằng 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

c) Dấu hiệu chia hết cho 4:

– Những số có hai chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 4 thì chia hết cho 4.

– Những số chia hết cho 4 có hai chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 4.

d) Dấu hiệu chia hết cho 3:

– Những số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

e) Dấu hiệu chia hết cho 8:

– Những số có ba chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 8 thì chia hết cho 8.

f) Dấu hiệu chia hết cho 9:

– Những số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

Bài 1: Không làm phép tính, hãy xét xem các tổng và hiệu dưới đây có chia hết cho 3 hay không?

a) 240 + 123

b) 240 – 123

c) 459 + 690 + 1236

d) 2454 + 374

Bài 2: Thay x và y trong số a = 2015xy  để được số chia hết cho 2; 5 và 9.

Bài 3: Cho số b = xy2015  thay x và y sao cho số b chia hết cho 2, 5 và 3.

Bài 4: Cho a = x459y. Hãy thay x, y bởi những chữ số thích hợp để khi chia a cho 2, 5 và 9 đều dư 1.

Bài 5: Cho a = 5xy. Hãy thay x, y bằng những chữ số thích hợp để dược một số có 3 chữ số khác nhau chia cho 2,3 và 5 đều dư 4.

Bài 6: Tổng kết năm học 2007- 2008, một trường tiểu học có 462 học sinh tiên tiến và 195 học sinh giỏi. Ban giám hiệu dự định thưởng cho mỗi học sinh giỏi nhiều hơn học sinh tiên tiến 2 quyển vở. Cô văn phòng nhẩm tính phải mua 1996 quyển thì đủ phát thưởng. Hỏi cô văn phòng đã tính đúng hay sai?  Giải thích tại sao ?

Bài 7:  Một cửa hàng rau quả có 5 rổ đựng  cam và chanh (trong mỗi rổ chỉ đựng một loại quả). Số quả trong mỗi rổ lần lượt là 104,115,132,136 và 148 quả. Sau khi bán được một rổ cam, người bán hàng thấy số chanh còn lại gấp 4 lần số cam. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu quả mỗi loại?

Bài 8: Một cửa hàng dồ sắt có 7 thùng đựng 2 loại đinh 5 phân và 10 phân (mỗi thùng chỉ đựng một loại đinh). Số đinh trong mỗi thùng theo thứ tự là 24kg, 26kg, 30kg, 37kg, 41kg, 55kg và 58 kg. Sau khi bán hết 6 thùng và chỉ còn một thùng đinh 10 phân, người bán hàng thấy rằng trong số đinh đã bán, đinh 10 phân gấp 3 lần đinh 10 phân. Hỏi cửa hàng đã có bao nhiêu kilôgam đinh mỗi loại?

Bài 9: Trong giờ tập thể dục của lớp 4a thầy giáo cho các bạn học sinh xếp hàng .lúc thì cho xếp hàng 8 ,lúc xếp hàng 6,lúc lại xếp hàng 4,hàng 3 hàng 2 vẫn thấy vừa đủ .Các bạn tính xem lớp 4a có bao nhiêu bạn biết biết số học sinh là số nhỏ hơn 48.

Bài 10: Mẹ có một số táo mẹ xếp vào đĩa .Khi xếp vào đĩa mẹ nhận thấy nếu xếp mỗi đĩa 9 quả hay 12 quả thì cũng vừa hết .Hỏi mẹ có bao nhiêu quả táo ? biết số táo lớn hơn 30 nhỏ hơn 40

Bài 11: ở một bến cảng có ba con tàu A,B,C  Tàu a cứ 3 ngày cặp bến 1 lần ,tàu B là 4 ngày cặp bến 1 lần ,tàu C là 5 ngày .Nếu một hôm nào đó cả ba tàu cùng cặp bến thì hỏi sau bao nhiêu ngày ba tàu lại cùng cặp bến.

Bài 12: Trong giờ tập thể dục của lớp 4 b thầy giáo cho các bạn học sinh xép hàng .lúc thì cho xép hàng 8 ,lúc xép hàng 6,lúc lại xép hàng 4,hàng 3 hàng 2 đều thấy hàng cuối thiếi 1 người .Các bạn tính xem lớp 4b có bao nhiêu bạn .Biết biết số học sinh là số nhỏ hơn 48.

Bài 13: Trong giờ tập thể dục của lớp 4 c thầy giáo cho các bạn học sinh xép hàng .lúc thì cho xép hàng 8 ,lúc xép hàng 6,lúc lại xép hàng 4,hàng 3 hàng 2 đều thấy thừa  1 người .Các bạn tính xem lớp 4c có bao nhiêu bạnbiết biết số học sinh là số nhỏ hơn 48.

Bài 14: Mẹ có một số táo mẹ xếp vào đĩa .Khi xếp vào đĩa mẹ nhận thấy nếu xếp mỗi đĩa 9 quả hay 12 quả thì đĩa cuối đều thiếu 2 quả .Hỏi mẹ có bao nhiêu quả táo ? biết số táo lớn hơn 30 nhỏ hơn 40.

Bài 15: Một ông tướng cầm quân đi dẹp giặc.Ông cho quân xếp hàng 10 thì thấy hàng cuối thiếu 1 người ,thấy vậy ông lại cho quân xếp hàng 9 thì thấy hàng cuối vẫn thiếu 1 người;thế là ông lại cho quân xếp hàng 8  thì hàng cuối vẫn thiếu 1 người .Ông bèn cho xếp  hàng 7;6;5;4;3;2 đều vẫn như vậy. Tính hộ xem ông tướng có bao nhiêu quân biết số quân của ông ít hơn 5000.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

About admin