Một số bài toán trồng cây trong chương trình Toán lớp 4

[Ôn tập và hệ thống kiến thức chương trình Toán lớp 4] – Một số bài toán trồng cây trong chương trình Toán lớp 4.

Bài 1: Ở một bên của đoạn đường dài 2 km người ta trồng cây, cứ cách 5m lại trồng một cây. Hỏi người ta trồng được bao nhiêu cây? (Hai đầu đường đều có trồng cây)

Bài 2: Người ta rào mảnh vườn hình vuông có cạnh 27m. Tính số cọc rào, biết rằng cứ 3 m lại có một cọc rào.

Bài 3: Một người cưa khúc gỗ dài 2,4 m thành các đoạn ngắn 4 dm. Hỏi người đó phải cưa bao nhiêu lần mới xong? (Mỗi lần cưa được một đoạn ngắn)

Bài 4: Hùng đi vòng quanh một cái hồ và đếm tổng cộng có 105 cây bạch đàn trồng xung quanh hồ, hai cây liên tiếp cách nhau 4m. Hỏi đường vòng quanh hồ dài bao nhiêu mét?

Bài 5: Quãng đường từ nhà Lan đến trường có tất cả 52 trụ điện, hai trụ điện liên tiếp cách nhau 50 m. Hỏi quãng đường từ nhà Lan đến trường dài bao nhiêu? Biết hai đầu đường đều có trụ điện.

Bài 6: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 32 m, chiều rộng 16 m. Người ta rào xung quanh vườn, hai trụ rào liên tiếp cách nhau 2 m và có chừa một cửa ra vào rộng 4 m, hai trụ cửa cũng là hai trụ rào. Hỏi có tất cả bao nhiêu trụ rào?

Bài 7: Các số tự nhiên từ 26 đến 484 có tất cả bao nhiêu số chẵn?

Bài 8: Các số tự nhiên từ 218 đến 687 có tất cả bao nhiêu số lẻ?

Bài 9: Các số tự nhiên từ 36 đến 438 có bao nhiêu số chẵn? Bao nhiêu số lẻ?

Bài 10: Các số từ 205 đến 2015 có bao nhiêu số có chữ số 5 ở hàng đơn vị?

Chúc các em học tập tốt 🙂

About admin