Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 200.Biết hiệu của số trừ và hiệu là số bé nhất có 2 chữ số.Tìm phép tính đó.

[Chuyên mục hỏi đáp Toán lớp 3] – Đề bài: Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 200. Biết hiệu của số trừ và hiệu là số bé nhất có 2 chữ số. Tìm phép tính đó.

Hướng dẫn giải:

Số bị trừ là:

200 : 2 = 100

Số bé nhất có 2 chữ số là 10

Vậy:

Hiệu của số trừ và hiệu bằng 10

Tổng của số trừ và hiệu là: 100

Số trừ là: (100 + 10) : 2 = 55

Hiệu là: (100 – 10) : 2 = 45

Đáp số

Số bị trừ: 100,

Số trừ: 55,

Hiệu: 45.

Chúc các em học tập tốt 🙂

About admin