Luyện thi toán violympic lớp 2: Vòng 1

Trung Tâm Gia Sư TÀI ĐỨC VIỆTGia sư Trực Tuyến, gia sư tiểu học tại nhà xin gửi tới các em tiểu học Luyện một số dạng toán violympic lớp 2 (các em cùng tham khảo nhé!).

VÒNG 1

Bài 1. Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Hướng Dẫn

Từ kết quả bảng này các em đối chiếu với bảng trong máy và chọn các giá trị tăng dần nhé.

Trả lời: Các giá trị theo thứ thự tăng dần là :

5 < 6 < 7< 10 < 11 < 14 < 16 < 20 < 23 < 26 < 30 < 39 < 40 < 52 < 70 < 79< 81 < 90 < 93 < 99.

Câu 2. Bức tranh bí ẩn. Chọn các giá trị bằng nhau     

Hướng dẫn

Câu 3. Đi tìm kho báu

Câu 1. Sồ gồm 5 chục và 6 đơn vị là………….

HD: Điền 56

Câu 2. Số gồm 7 đơn vị và 6 chục là…………

HD: Điền 67

Câu 3. Tính: 4 + 50 =  54

Câu 4. Tính: 14 + 83 =  97

Câu 5. Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là………..

HD: Điền 11

Câu 6. Số lớn hơn 69 nhưng nhỏ hơn 71 là……….

HD: Điền 70

Câu 7. Cho: 75 – ….. = 65. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là………

HD: 75 – ….. = 65

…… =  75 – 65

……=  10

Câu 8. Tính: 96 – 76 + 40 =   60

Câu 9. Hình vẽ sau có…. Hình chữ nhật.

Hướng Dẫn

Hình vẽ trên có 3 hình chữ nhật : Hình 1, hình 2 và hình (1,2).

Câu 10. Một khúc gỗ dài 97 cm, lần thứ nhất bố cưa đi 25cm, lần thứ hai bố cưa đi 52cm. vậy khúc gỗ đã gắn đi….. cm.

Bài làm

Khúc gỗ đã gắn đi :

25 + 52 = 77 (cm)

                                                 Đáp số: 77cm

Câu 11.  Có bao nhiêu số từ số 6 đến số 68.

HD: Từ số 6 đến số 68 Có 68 – 6 + 1 = 63 (số)

Câu 12. Số liền sau số lớn nhất có một chữ số là…….

HD: Số lớn nhất có 1 chữ số là số 9

Số liền sau số 9 là: 10

Chúc các em học tập tốt!

Mọi thông tin cần được hỗ trợ tìm gia sư cho con hoặc cho con học toán trực tuyến trên mạng + Luyện thi Toán violympic xin vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126

Rất vui lòng được hợp tác cùng với các bậc PHHS, GV, SV.
Thân ái.

About sakura