Lúc đầu có 8 quả cam và 35 quả bưởi. Đã bán đ 3 quả bưởi. Hỏi số quả bưởi còn lại gấp mấy lần số quả cam

[Hỏi đáp toán lớp 3] – Đề bài: lúc đầu có 8 quả cam và 35 quả bưởi. Đã bán đ 3 quả bưởi. Hỏi số quả bưởi còn lại gấp mấy lần số quả cam.

Hướng dẫn giải:

Còn lại số quả bưởi là:35-3=32(quả)

số quả bưởi gấp số quả cam số lần là: 32:8=4 (lần)

Đáp số :4 lần.

About admin