HỌC VUI TOÁN LỚP 4 – BÀI TOÁN VỀ NƯỚNG CÁ

HỌC VUI TOÁN LỚP 4 – BÀI TOÁN VỀ NƯỚNG CÁ

Chị Trinh giúp mẹ nướng cá trên lò nướng. Cần phải nướng chín 3 con cá. Biết rằng : để nướng chín một con cá thì cần 4 phút và lò nướng chỉ có thể nướng được 2 con cá một lần.

Chị Trinh cần ít nhất bao nhiêu phút để nướng chín 3 con cá này?

GIẢI

       Chị Trinh cần ít nhất 6 phút để nướng hết số cá.

Chị Trinh có thể nướng như sau:

Con cá thứ nhất và thứ hai cùng nướng trong 2 phút, trở mặt dưới của con cá thứ nhất lên, đặt con cá thứ hai lên trên con cá thứ nhất và đặt con cá thứ ba vào lò nướng, nướng trong 2 phút con cá thứ nhất đã chín, lấy ra ngoài, trở mặt chưa nướng của con cá thứ hai và thứ ba xuống nướng trong 2 phút chín hai con cá này!

Bạn còn có ý kiến gì nữa không?

About admin