Hỗ trợ giải Toán lớp 3 ngày 14 – 04 – 2015

[Toán 3] – Hỗ trợ giải Toán lớp 3 ngày 14 – 04 – 2015:

Đề bài:

Bài 1: 1 hinh chu nhat chieu dai 9 cm chieu rong 3cm .tinh dien tich hinh chu nhat

Bài 2: sau tui keo co 258 viên keo .hoi 1 tui bao nhieu vien keo ?

Bài 3: 2 tấm bìa hình vuông ,cạnh đều bằng 9 cm,ghép 2 tấm bìa này lại thành 1 hình chữ nhật.Tính diện tích hình chữ nhật đó bằng các cách khác nhau?

Bài 4: có 2 ngăn sách gồm 304 quyển, biết 1/5 số sách ngăn thứ nhất bằng 1/3 số sách ngăn thứ 2. Hỏi mỗi ngăn sách có bao nhiêu quyển?

Bài 5: Người ta chuẩn bị 10848 kg đường và bột để làm bánh, ¼ số đó là đường kính. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu kg ?

Bài 6: có 10250m vải , may mỗi bộ quần áo hết 3m.hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa bao nhiêu mét vải ?

Bài 7: nhà trường mua 200 thùng vở, mỗi thùng 10 quyển vở, học sinh giỏi được khen 5 quyển một bạn. Hỏi có bao nhiêu bạn được khen?

Giải:

Bài 1:

diện tích hình chữ nhật là:

                    9 * 3 = 27 ( cm2 )

                         đáp số : 27 cm2

Bài 2:

1 tui co:

258:6=43(vien)

dap so:43 vien.

Bài 3:

Ta thấy chiều rộng của hình chữ nhật là 9 cm.
Chiều dài hình chữ nhật đó là:
9 + 9 = 18 (cm)
Diện tích hình chữ nhật đó là:
18  x 9 = 162 (cm2)
Đáp số: 162 cm2
Cách 2: Diện tích của 2 tấm bìa đó là:(cũng chính là diện tích của hình chữ nhật)
(9 x 9) x 2 = 162 (cm2)
Đáp số: 162 cm2

Bài 4:

Coi số sách ngăn thứ nhất là 5 phần thi ngăn thứ hai là 3 phần , ta có  tổng số phần bằng nhau là 3+ 5 = 8

số sách ngăn thứ nhất là  304 : 8 x 5 =  190 quyen

so sach ngan thu hai la 304  – 190 = 114 quyen

Bài 5:

– Số kg đường là:
10848 x 1 phần 4 = 2712 [ kg ]
– Số kg bột là:
10848 – 2712 = 8136 [ kg ]
Đ/S: Đường: 2712 kg
Bột: 8136 [ kg ]

Bài 6:

Số mét vải may được số quần áo và còn dư là :

10250:3=3416(dư 2)

Vậy ta có thể may được 3416 bộ quần áo và còn thừa 2 mét vải.

Bài 7:

Số vở có trong 200 thùng là:
200 x 10 = 2000 ( quyển vở )
Số bạn được khen là:
2000 : 5 = 400 ( bạn )
Đáp số: 400 bạn

Chúc các em lớp 3 học tập tốt.

About admin