Giải bài tập toán lớp 5: Chuyển động cùng chiều – gặp nhau

Chuyển động cùng chiều – gặp nhau (giải bài tập SGK luyện tập chung trang 145-146)

toan-5

Bài 1: Luyện tập chung : trang 145 – 146 SGK toán lớp 5
a ) hiệu vận tốc 2 xe là: 36 – 12 = 24 ( km/giờ )
thời gian xe máy đuổi kịp xe đạp sau: 48 : 24 = 2 ( giờ )


đáp số: 2 giờ


b) hiệu vận tốc 2 xe là: 36 – 12 = 24 ( km/giờ )
khoảng cách 2 xe là : 12 x 3 = 36 ( km )
Thời gian xe máy đuổi kịp xe đạp sau:
36 : 24 = 1,5 ( giờ ) = 1 giờ 30 phút


đáp số: 1 giờ 30 phút

Bài 2: Luyện tập chung : trang 145 – 146 SGK toán lớp 5

quãng đường con báo gấm chạy là: 120 x 1/25 = 4,8 ( km )

đáp số : 4,8 km

Bài 3: Luyện tập chung : trang 145 – 146 SGK toán lớp 5
Thời gian xe máy đi là:
11 giờ 7 phút – 3 giờ 37 phút = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
khoảng cách 2 xe là: 36 x 2,5 = 90 ( km )
hiệu vận tốc 2 xe là: 54 – 36 =18( km/giờ )
thời gian ôtô đuổi kịp xe máy sau : 90 : 18 =5 ( giờ )
thời gian ôtô đuổi kịp xe máy lúc :
11 giờ 7 phút + 5 giờ = 16 giờ 7 phút

đáp số : 16 giờ 7 phút

GIA SƯ DẠY TOÁN LỚP 5 VÀ HƯỚNG DẪN LUYỆN THI TOÁN VILYMPIC LỚP 5

Mọi thông tin cần được hỗ trợ tư vấn xin vui lòng liên hệ theo Hotline: 0936.128.126

Email: Taiducviet@gmail.com

Website: http://giasu.taiducviet.edu.vn/

About sakura