Điền thêm số hạng vào trước, giữa, sau một dãy số

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 theo chuyên đề] – Các bài toán về Điền thêm số hạng vào trước, giữa, sau một dãy số.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đăng ký học tập Toán lớp 4, đăng ký dịch vụ hỗ trợ giải tiểu học trực tuyến vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916.

Cách giải bài toán: Trước hết cần xác định quy luật của dãy số. Những quy luật thường gặp là :

  • Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng trước nó cộng (hoặc trừ) với một số tự nhiên d. (khoảng cách).
  • Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng trước nó nhân (hoặc chia) với một số TN q khác 0.
  • Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ ba) bằng tổng hai hạng đứng trước nó .
  • Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ tư) bằng tổng của số hạng đứng trước nó cộng với số TN d cộng với số thứ tự của số hạng ấy.
  • Số hạng đứng sau bằng số hạng đứng trước nhân với số thứ tự.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 1. Viết tiếp ba số hạng vào dãy số sau :

a) 1; 3; 4; 7; 11; 18;…

b) 0; 2; 4; 6; 12; 22;…

c) 0 ; 3; 7; 12;…

d) 1; 2; 6; 24;…

Bài 2 : Tìm số hạng đầu tiên của các dãy số sau, biết rằng mỗi dãy có 10 số hạng.

a) …..; 17; 19; 21.

b) …..; 4; 2; 0.

c) ……: 64; 81; 100.

d) ….; 39; 42; 45.

Bài 3: Viết tiếp hai số hạng của dãy số sau :

a) 100; 93; 85; 76;…..

b) 2; 7; 13; 20; …

c) 0; 1; 2; 4; 7; 12; …

d) 0; 1; 4; 9; 18; …

e) 1; 3; 3; 9; 27; …

g) 0; 2; 4; 6; 12; 22; …

h) 10; 13; 18; 26; 39;…

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*