Đề toán ôn luyện bồi dưỡng Toán lớp 4 – Đề 4

Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 4 – Đề toán ôn luyện bồi dưỡng Toán lớp 4 – Đề 4.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đăng ký học tập cùng gia sư vui lòng liên hệ theo: 0919.281.916.

ĐỀ BÀI SỐ 4

Bài 1: Tích sau có chữ số tận cùng là chữ số nào:

a) 3 13  23  33 . . .  2003;

b) 9  19  29  39  . . .  2009;

Bài 2:

Cho hình chữ nhật có diện tích 486 m2. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết tổng chiều dài và chiều rộng gấp 5 lần hiệu chiều dài và chiều rộng.

Bài 3:

Hòa có 15 bông hoa, Bình có số hoa bằng của Hòa,Huệ có số hoa nhiều hơn trung bình cộng của ba bạn 3 bông hoa. Hỏi Huệ có bao nhiêu bông hoa?

Bài 4:

Cho số tự nhiên A = 444…..444 (gồm 10 chữ số 4). Hỏi A chia cho 15 dư bao nhiêu ?

Bài 5:

Cho hình chữ nhật có chu vi gấp 3 lần chiều dài và có chiều rộng 7 m. Tính diện tích hình chữ nhật.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

About admin