Đề toán ôn luyện bồi dưỡng Toán lớp 4 – Đề 3

Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 4 – Đề toán ôn luyện bồi dưỡng Toán lớp 4 – Đề 3.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đăng ký học tập cùng gia sư vui lòng liên hệ theo: 0919.281.916.

ĐỀ BÀI SỐ 3

Bài 1:

Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu ta viết thêm vào bên phải số đó chữ số 5 thì được số mới hơn số cần tìm 662 đơn vị.

Bài 2:

Hãy viết thêm hai chữ số vào bên phải số 772 để được một số có 5 chữ số chia hết cho 2, 5 và 9.

Bài 3:

Tìm số có hai chữ số. Biết rằng số đó chia hết cho 9 còn khi chia số đó cho 5 thì dư 2.

Bài 4:

Cho hình chữ nhật có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó, biết rằng nếu ta tăng chiều dài và chiều rộng mỗi chiều 3 m thì được một hình chữ nhật mới có diện tích hơn hình chữ nhật ban đầu 72 m2.

Bài 5:

Tìm số có hai chữ số, biết rằng số đó gấp  4 lần tổng các chữ số của nó.

Bài 6:

Hiện nay tổng số tuổi con và tuổi bố 32 tuổi và tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi bố gấp 4 lần tuổi con.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

About admin