Đề toán ôn luyện bồi dưỡng Toán lớp 4 – Đề 2

Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 4 – Đề toán ôn luyện bồi dưỡng Toán lớp 4 – Đề 2.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đăng ký học tập vui lòng liên hệ theo: 0919.281.916.

Bài 1: Tính nhanh:

a) 2 + 5 + 8 + . . + 155 + 158;

b) 75 89 + 25  27 + 2  75;

c) 77 27 + 9  24 + 15  27;

Bài 2:

Trong một phép chia có thương là 4 dư 3. Tổng của số chia, số bị chia và số dư là 91. Tìm số bị chia và số chia trong phép chia đó.

Bài 3:

Lan mua 3 quyển sách và 6 quyển vở hết tất cả 44400 đồng. Hôm sau Huệ mua 4 quyển sách và 5 quyển vở như thế hết tất cả 46600 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển sách? Mỗi quyển vở ?

Bài 4:

Cho hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó, biết rằng nếu ta tăng chiều rộng 3 m đồng thời giảm chiều dài 3 m thì diện tích của nó tăng thêm 29 m2.

Bài 5:

Khi nhân một số tự nhiên với 54. Bạn An đã viết nhầm số 54 thành số 45 nên kết quả phép tính bị giảm đi 702 đơn vị. Em hãy tìm thừa số kia và thực hiện lại phép tính giúp bạn An.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

About admin