Đề toán ôn luyện bồi dưỡng Toán lớp 4 – Đề 1

Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 4 – Đề toán ôn luyện bồi dưỡng Toán lớp 4 – Đề 1.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đăng ký học tập vui lòng liên hệ theo: 0919.281.916.

Bài 1: Tìm X:

a)   (26 X + 1392)  15 = 25950;

b) 24  X : 12 + 1987 = 2029.

c) 2010 + X + X – X –  . . . – X  = 1920     ( trong đó có 10 chữ X)

Bài 2: Tính nhanh:

a) 1 + 4 + 7 + . . . + 151 + 154;

b) 1 + 2 + 4 + 8 + . . . + 256 + 512;

Bài 3: Tìm số có ba chữ số. Biết rằng số đó chia hết cho 15 và khi đọc ngược hay đọc xuôi thì số đó không thay đổi về giá trị.

Bài 4: Cho hình chữ nhật có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó, biết rằng nếu ta tăng chiều dài và chiều rộng mỗi chiều 2m thì được một hình chữ nhật mới có diện tích tăng thêm 46m2.

Bài 5: Trên một mảnh đất hình vuông, người ta đào một cái ao cũng hình vuông. Cạnh của mãnh đất hơn cạnh ao 18 m. Diện tích đát còn lại để trồng rau là 468 m2. Tính chu vi mảnh đất.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

About admin