Đề luyện thi HSG môn Toán lớp 4 – Đề 1

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4] – Tuyển tập các Đề luyện thi HSG môn Toán lớp 4 – Đề 1.

ĐỀ THI SỐ 1

 

Bài 1:Tính  nhanh mỗi tổng sau:

4 +  8 + 12+ 16 +….+200

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2:Tìm các số còn thiếu trong mỗi dãy số sau:

  1. 3, 9, 27,….. ……………………,729
  2. 3, 8, 23,…………………………..,608
  3. 7, 10, 13,………………………..,22,25

Bài 3: Trung bình cộng của ba số 369. Tìm 3 số đó biết rằng trong ba số đó : 1 số có 3 chữ số , 1 số có 2 chữ số, 1 số có 1 chữ số?

…………………………………………………………………………………………………………………               …………………………………………………………………………………………………………………               …………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Bốn bạn Học ,Hành, Cẩn ,Thận góp tiền mua một quả bóng. Học góp 13000đ, Hành góp 14 000đ . Cẩn góp kém mức trung bình của hai bạn trước 3 500đ , Thận góp kém mức trung bình của cả bốn bạn là 1000đ. Tính:

a . Cẩn và Thận mỗi bạn góp bao nhiêu tiền/

b . Gía tiền quả bóng ?

…………………………………………………………………………………………………………………               …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………               …………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Điền các số thích hợp vào các ô trống, sao cho tích các số của 3 ô liên tiếp đều bằng 2000

50 2

Mọi thông tin cần hỗ trợ giải đáp vui lòng comment tại đây!

About admin