Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề 1

Tuyển tập Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề 1.

(Đề tham khảo)

Đăng ký tư vấn tìm gia sư tiểu học cho các em học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5 tại Hà Nội vui lòng liên hệ: 0936.128.126 (Hỗ trợ tư vấn 24/7)


ĐỀ BÀI

Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số 47032 đọc là:

  1. Bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi.
  2. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm linh hai
  3. Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai
  4. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm không mươi hai

Câu 2: Trong các số 678387 chữ số 6 ở hàng ……, lớp……

  1. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn
  2. Hàng chục nghìn, lớp nghìn
  3. Hàng nghìn, lớp nghìn
  4. Hàng trăm nghìn, lớp đơn vị

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm của:

a) 5 tạ 8kg =…..kg

A. 500

B. 580

C.508

D.518

b) 2 phút 10 giây =………giây

A. 110

B. 120

C130

D.140

Câu 4: Kết quả của các phép tính là:

a) 769564 + 40526

A. 810090

B. 810190

C. 811090

D. 810091

b) 62975 – 24138

A. 38837

B. 37837

C. 38937

D. 37847

Câu 5: Tìm x:

a) x – 425 = 625                           b)      1200 – x = 666

…………………………                              ……………………………….

…………………………                              ……………………………….

…………………………                              ……………………………….

Phần II:

Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 1000 cuốn. Hỏi trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách mỗi loại?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

About admin