Danh sách hỏi đáp các bài toán lớp 5 ngày 05 – 01 – 2016

[Hỏi đáp Toán lớp 5 trực tuyến] – Danh sách hỏi đáp các bài toán lớp 5 ngày 05 – 01 – 2016.

Mọi thông tin cần hỗ trợ đăng ký giải Toán lớp 5 trực tuyến vui lòng liên hệ văn phòng gia sư Tài Đức Việt chất lượng cao theo số máy: 0936.128.126.

Bài 1: Hỏi:

a. Muốn viết các số từ 1000  đến 2010 cần bao nhiêu chữ số 5?

b. Muốn viết các số từ 100  đến 999 cần bao nhiêu chữ số 4?

 

Bài 2: Trong một cuộc họp có tất cả 50 người, mọi người bắt tay nhau 1 lần. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay?

Bài 3: Tổng của hai số là 128,5. Biết 1/2 số thứ nhất bằng1/3  số thứ hai. Tìm hiệu của hai số (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn).

Bài 4: Tính nhanh : A = 1/15 + 1/35 +1/63 +1/99 +…+ 1/9999.

Bài 5: Nhân dịp ngày quốc tế 1 – 6, cửa hàng giảm giá từ 80000 đồng xuống 64000 đồng một bộ xếp hình. Vậy cửa hàng đã giảm đi số phần trăm so với giá lúc trước là… %

Bài 6: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Nếu mỗi chiều tăng thêm 2m thì được hình chữ nhật mới có diện tích tăng thêm 64m2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Bài 7: Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết số đó bằng 9 lần tổng 2 chữ số của số đó.

Bài 8: Một số được viết  bằng  2006  chữ số 7. Hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị để được một số chia hết cho 63?

Bài 9: Cả 4 vòi nước chảy vào bể sau 3 giờ bể sẽ đầy nếu vòi 1 chảy một mình thì phải 8 giờ mới đầy bể 1 mình vòi hai chảy thì phải mất 12 giờ mới đầy bể . Một mình vòi thứ 3 chảy thì mất 10 giờ mời đầy bể hỏi vòi thứ tư chảy một mình thì mất bao lâu mới đầy bể?

Bài 10: Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 60 hs bán trú ăn trong 25 ngày. Nhưng thực tế  có một số hs không ăn nên tính ra số gạo trên đủ ăn cho 30 ngày. Hỏi có mấy hs không ăn?

Bài 11: 1 người gửi tiết kiệm với giá 8 000 000 đồng với lãi xuất 1,5 một tháng. Hỏi sau 2 tháng người đó nhận được cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu (biết tiền vốn và tiền lãi tháng trước được tính bằng tiền vốn tháng sau).

Bài 12: Một cái bể tắm hình hộp chữ nhật. Chiều dài của hồ là 15m và gấp 3 lần chiều rộng, chiều sâu là 1,5m.Hồ hiện đang chứa 3/4 nước. Một vòi nước mỗi phút chảy được 500 lít nước. Hỏi:

a) Cần mất bao lâu để vòi chảy đầy hồ?

b)Nếu mở vòi lúc 7 giờ thì đầy hồ lúc mấy giờ?

Bài 13: Cho tam giác ABC có số đo cạnh BC bằng 32cm, biết rằng nếu kéo đoạn BC thêm 4cm nữa thì diện tích tam giác sẽ tăng thêm 54cm2. Hỏi tam giác ABC có diện tích bằng bao nhiêu?

Bài 14: Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 90cm². Kéo dài đáy BC, lấy điểm D sao cho độ dài BC gấp rưỡi độ dài BC. tính diện tích hình tam giác ABD.

Bài 15: Tìm một số tự nhiên biết, nếu xóa chữ số hàng đơn vị của nó đi ta được số mới kém số phải tìm 2342 đơn vị.

Bài 16: Một kho lương thực ba ngày đầu nhập được 91,2 tấn gạo. Ngày thứ tư nhập được 25% số gạo của 3 ngày đầu. hỏi trung bình mõi ngày kho lương thực đó nhập về bao nhiêu tấn gạo?

Bài 17: So sánh: N=1/4+1/9+1/16+1/25+…….+1/81+1/100 với 9/22.

Bài 18: Tìm số tận cùng của tổng sau: 1 x 3 x 5 x 7 x ….x 15 x 17 x 19 + 1 x 2 x 3 x 4 x…x 8 x 9.

Bài 19: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà trong đó có ít nhất 2 chữ số giống nhau?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 20: Một trại nuôi gia cầm có 35% số con là gà, 15% số con là vịt, còn lại là 160 con ngan. Trại đó có tất cả bao nhiêu gia cầm?

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

 

 

 

 

 

 

About admin