Danh sách hỏi đáp các bài toán lớp 4 ngày 05 – 01 – 2016

[Hỏi đáp Toán lớp 5 trực tuyến] – Danh sách hỏi đáp các bài toán lớp 4 ngày 05 – 01 – 2016.

Mọi thông tin cần hỗ trợ đăng ký giải Toán lớp 4 trực tuyến vui lòng liên hệ văn phòng gia sư Tài Đức Việt chất lượng cao theo số máy: 0936.128.126.

Bài 1: Một cái sọt có thể đụng được 14kg táo hoặc 21kg mận. Người ta đổ đầy sọt cả táo lẫn mận thì thấy thấy sọt nặng 18kg. Hỏi trong sọt có bao nhiêu kg táo và mận?

Bài 2: Hai tờ giấy hình vuông mà số đo các cạnh là số tự nhiên. Đem đặt tờ giấy nhỏ vào trong tờ giấy lớn thì phần diện tích còn lại không bị che của tờ giấy lớn là 63 cm vuông. Tính cạnh mỗi tờ giấy?

Bài 3: Hiệu 2 số là 26. Nếu ta thêm chữ số 0 vào bên phải số trừ và giữ nguyên số bị trừ thì được số mới lớn hơn số bị trừ là 127. Tìm hai số đó.

Bài 4: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hãy cắt miếng bìa đó thành 4 mảnh rồi ghép (không chồng lên nhau) để được 2 miếng bìa hình vuông. Vẽ hình minh họa cắt và ghép.

Bài 5: Có một cái cân đĩa với các quả cân loại 1g, 2g, 4g , 8g,và 16g.có thể cân các vật có khối lượng từ 1g đến 31g mà chỉ cần đặt các quả cân trên một đĩa cân có được không?

Bài 6: Hai bác thợ mộc nhận bàn ghế về đóng .Bác thứ nhất nhận 120 bộ. Bác thứ 2 nhận 80 bộ. Cứ 1 tuần bác thứ nhất đóng được 12 bộ, bác thứ hai đóng được 4 bộ. Hỏi sau bao lâu số ghế còn lại của bác thứ nhất bằng 1/2 số bộ bàn ghế của bác thứ 2?

Bài 7: Người ta muốn mở rộng một mảnh vườn hình chữ nhật để có diện tích tăng lên gấp 3 lần,nhưng chiều rộng chỉ có thể tăng lên gấp đôi nên phải tăng thêm chiều dài,khi đó vườn trở thành hình vuông.Hãy tính diện tích mảnh vườn sau khi mở rộng,biết chu vi mảnh vườn ban đầu là 42cm?

Bài 8: Nếu giảm chiều rộng của một mảnh vườn hình chữ nhật đi 4m thì diện tích mảnh vườn đó giảm đi 92  biết chiều rộng kém chiều dài 5m. Hỏi diện tích mảnh vườn đó là bao nhiêu?

Bài 9: Hai kho co 360 tấn thóc. Nếu lấy 1/3 số thóc ở kho thứ nhất va 2/5 số thóc ở kho thứ 2 thì số thóc còn lại ở 2 kho bằng nhau:

a. Tính số thóc lúc đầu của mỗi kho?

b. Hỏi đã lấy ra ở mổi kho bao nhiêu tấn thóc.

Bài 10: Một giá sách có 2 ngăn. Số sách ở ngăn dưới gấp 3 lần số sách ở ngăn trên.Nếu chuyển 2 quyển từ ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ở ngăn dưới sẽ gấp 4 lần số sách ở ngăn trên. Tính số sách ở hai ngăn.

Bài 11: Cho các chữ số 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 5.

Bài 12: 

a. Có bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số chia hết cho 9.

b. Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều chẵn

c. Có bao nhiêu số có 3 chữ số không chia hết cho 5.

Bài 13: Tìm abc biết: abc x 5 = dad.

Bài 14: Một vòi nước chảy vào bể trong một giờ chảy được 15360 lít nước. Hỏi mỗi phút vòi đó chảy được bao nhiêu lít nước?

Bài 15: Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 74 thì được thương là 108 và số dư là số dư lớn nhất có thể?

Bài 16: Ba kho chứa 660 tấn thóc. Nếu chuyển 30 tấn từ kho thứ nhất sang kho thứ hai. Sau đó chuyển 25 tấn từ kho thứ hai sang kho thứ ba rồi chuyển 12 tấn từ kho thứ ba sang kho thứ nhất thì số thóc ở 3 kho bằng nhau. Tính số thóc mỗi kho.

Bài 17: Tìm số:

a. Tổng của 2 số lẻ liên tiếp là 320. Tìm số lớn?

b. Tổng của 2 số là 3247. Nếu tăng số thứ nhất lên 542 đơn vị, tăng số thứ hai lên 123 đơn vị thif được hai số bằng nhau. Tìm số thứ nhất?

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

 

 

 

 

 

 

 

 

About admin