Dạng 3: Bài toán tính số cây khi không trồng cây ở cả 2 đầu đường

[Bồi dưỡng Toán lớp 4 theo chuyên đề] – Chuyên đề về bài toán trồng cây – Dạng 3: Bài toán tính số cây khi không trồng cây ở cả 2 đầu đường.

DẠNG 3: BÀI TOÁN TÍNH SỐ CÂY KHI TRỒNG Ở CẢ HAI ĐẦU ĐƯỜNG

A. LÝ THUYẾT:

Khi không trồng cây ở 2 đầu đường thì số cây sẽ ít hơn số khoảng cách là 1. Như vậy ta có thể áp dụng một số công thức sau để giải các bài toán dạng này:

  • Số cây = Độ dài đoạn đường : Khoảng cách giữa các cây – 1
  • Độ dài đoạn đường = (Số cây + 1 ) x Khoảng cách giữa các cây.
  • Khoảng cách gữa các cây = Độ dài đoạn đường : (Số cây + 1 ).

 C. BÀI TẬP VẬN DỤNG:

Bài 1: Đoạn tường giậu nhà Huy dài 15m, trên đó có trồng các cây bằng sứ với khoảng cách là 15cm. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây sứ trên đoạn tường giậu đó, biết rằng ở 2đầu tường đều không có cây sứ.

Phân tích: Vì 2đầu tường đều không trồng cây sứ nên từ khoảng cách giữa các cây sứ và độ dài của đoạn tường ta có thể áp dụng công thức tính số cây khi không trồng ở cả 2 đầu đường và tìm được số cây sứ trên đoạn tường giậu đó như sau:

Giải: Đổi: 15m = 1500cm

Số cây sứ có trên đoạn tường giậu đó là: 1500 : 15 – 1 = 99 (cây )

Đáp số: 99 cây.

Bài 2:  Người ta trồng cây ở cả 2 bên của một đoạn đường dài 1500m hết tất cả số cây là 398cây. Tính khoảng cách giữa các cây,  biết các cây trồng đối diện nhau ở 2 bên đường và ở cả 2đầu đường đều không trồng cây.

Phân tích: Vì ở cả đầu đường đều không trồng cây nên từ số cây trồng ở cả 2 bên đường và độ dài đoạn đường ta tìm được khoảng cách giữa các cây như sau:

Giải: Số cây trồng ở 1 bên đường là: 398 : 2 = 199 (cây )

Khoảng cách giữa các cây trồng trên đoạn đường đó là: 1500 : (199 + 1 ) = 7,5 (m )

Đáp số: 7,5m.

Bài 3: Trên một đoạn hè phố, người ta có trồng các cây đèn cao áp cách nhau 50m. Huy đếm được có tất cả 12cây đèn cao áp. Biết rằng ở cảc 2 đầu phhó đều không có cây đèn cao áp, tính độ dài của đoạn hè phố đó.

Phân tích: Vì cả 2 đầu đoạn hè phố đều khồng cây đèn cao áp nên từ số cây đèn cao áp và khoảng cách giữa các cây ta tìm được độ dài đoạn hè phố đó như sau:

Giải: Độ dài của đoạn hè phố đó là: (12 + 1 ) x 50 = 650 (m )

Đáp số: 650m.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký học tập trực tuyến toán tiểu học vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

About admin