Dạng 2: Bài toán tính số cây khi chỉ trồng cây ở 1 đầu đường

[Bồi dưỡng Toán lớp 4 theo chuyên đề] – Chuyên đề về bài toán trồng cây – Dạng 2: Bài toán tính số cây khi chỉ trồng cây ở 1 đầu đường.

DẠNG 2: BÀI TOÁN TÍNH SỐ CÂY KHI CHỈ TRỒNG CÂY Ở MỘT ĐẦU ĐƯỜNG

A. LÝ THUYẾT:

Khi trồng cây ở 1 đầu đường thì số cây sẽ bằng số khoảng cách giữa các cây. Ta có thể áp dụng một số công thức sau để giải các bài toán dạng này:

  • Số cây = Độ dài đoạn đường : Khoảng cách giữa các cây.
  • Độ dài đoạn đường = Số cây x Khoảng cách giữa các cây.
  • Khoảng cách giữa các cây = Độ dài đoạn đường : Số cây.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG:

Bài 1: Đoạn đường từ nhà Huy đến cầu trường dài 1500m. Người ta trồng cây ở cả hai bên đường của đoạn đường đó. Biết khoảng cách giữa các cây là 2m và ở ngay chỗ nhà Huy có trồng cây còn ở cầu trường thì không có cây trồng, tính số cây đã trồng trên đoạn đường đó.

Phân tích: Bài toán yêu cầu tính số cây phải trồng trên đoạn đường đó chính là số cây ở cả 2 bên đường. Từ khoảng cách giữa các cây, độ dài của đoạn đường và vì chỉ trồng cây ở chỗ nhà Huy mà không trồng cây ở cầu trường nên ta có thể tìm được số cây trồng ở 1 bên đường như sau:

Giải: Số cây phải trồng ở 1 bên của đoạn đường đó là: 1500 : 2  = 750 (cây )

Số cây phải trồng ở cả 2 bên của đoạn đường đó là: 750 x 2 = 1500 (cây )

Đáp số: 1500 cây.

Bài 2:  Đoạn tường giậu nhà Huy gồm các cây sứ cách đều nhau. Huy đo từ một đầu của tường giậu đến cây sứ thứ  50 được 10m. Hỏi khoảng cách giữa các cây sứ là bao nhiêu mét?

Phân tích: Ta thấy số cây sẽ bằng số khoảng cách giữa các cây. Từ số cây và độ dài đo được ta có thể áp dụng công thức tính khoảng cách giữa các cây khi chỉ trồng cây ở 1 đầu đường tìm được khoảng cách giữa các cây.

Giải: Khoảng cách giữa các cây sứ trên đoạn tường giậu đó là: 10 : 50 = 0,2 (m )

Đáp số: 0,2m.

Bài 3: Huy đi bộ từ nhà đến trường và đếm được tổng số các bước chân là 1250bước. Biết rằng Huy xuất phát từ ngõ và bước chân cuối cùng của Huy là cổng trường và khoảng cách giữa các bước chân coi như bằng nhau và bằng 30cm, tính độ dài quãng đường từ ngõ nhà Huy đến cổng trường.

Phân tích: Ta thấy số bước chân sẽ bằng số khoảng cách. Từ số bước chân và khoảng cách giữa các bước chân ta tìm được độ dài của đoạn đường từ ngõ nhà Huy đến cổng trường. Ta có thể giải bài toán như sau:

Giải: Đoạn đường từ ngõ nhà Huy đến cổng trường dài là: 1250 x 30 = 37500 (cm )

Đáp số: 3750m.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký học tập trực tuyến toán tiểu học vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

About admin