Chuyên Mục: Toán Lớp 4 – Hiểu rõ về Phép Nhân ( tiếp)

Ví dụ cho phép nhân:   × 5 = 5 × 4 = 20  

Bài toán 2: Một lớp học có 4 tổ. Mỗi tổ có 5 học sinh. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?

Chúng ta có 2 cách giải sau đây:

gia-su-toan-tieu-hoc-1

 

 

Thông thường khi giải toán: bài toán cộng, bài toán nhân thì chúng ta đặt các số hạng cũng như các thừa số ở vị trí tùy í. Tuy nhiên, trong bài toán cụ thể như bài trên thì bài toán  × 5  khác hoàn toàn với bài toán 5 × 4 .

=> bài toán 2: Cách 2 mới là cách giải đúng.

Như vậy, qua 2 bài toán trên Gia sư tiểu học mong các em hiểu rõ bản chất về phép tính nhân phép tính cộng trong số học để sau này các em còn tiếp cận các bài toán phức tạp ở các lớp lớn hơn.

Chúc các em học tập tốt!

Thân Ái!


Chương trình + Tài liệu cho các em học sinh lớp 5

Xem thêm chương trình luyện thi Violympic Toán lớp 5 – liên hệ: 0916.128.126

  1. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp trường: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-truong/
  2. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp Quận/ Huyện: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-quan-huyen/
  3. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp Tỉnh/ TP, Quốc gia: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-tinh-thanh-pho-quoc-gia/

 

 

About sakura