Chuyên Đề Toán lớp 2: Hướng dẫn giải bài tập về cấu tạo số (tiếp)

Sau đây Trung Tâm Gia Sư Tiểu Học sẽ hướng dẫn các em một số bài tập về Cấu Tạo Số. Các em cùng tham khảo nhé!

Bài 1: Tìm một số có 3 chữ số biết rằng số đó có:
a) chữ số hàng đơn vị bé hơn chữ số hàng chục và chữ số hàng chục bé hơn chữ số hàng trăm là 8
b) chữ số hàng trăm lớn gấp 3 lần chữ số hàng chục và chữ số hàng chục lớn gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.
c) chữ số hàng trăm bé hơn chữ số hàng đơn vị là 7 và chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng chục.
d) chữ số hàng đơn vị gấp 4 chữ số hàng chục và bằng nửa chữ số hàng trăm

Bài Giải

a) chữ số hàng đơn vị bé hơn chữ số hàng chục và chữ số hàng chục bé hơn chữ số hàng trăm là 8

Chữ số hàng trăm phải là 8 hoặc 9. Chữ số hàng chục phải lớn hơn 0 vì lớn hơn chữ số hàng đơn vị.

Vậy chữ số hàng trăm phải là 9, chữ số hàng chục là 1 và chữ số hàng đơn vị là 0.

Số đó là: 910

b) chữ số hàng trăm lớn gấp 3 lần chữ số hàng chục và chữ số hàng chục lớn gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.

Chữ số hàng trăm sẽ gấp 9 lần chữ số hàng đơn vị. Vậy chữ số số hàng đơn vị phải là 1, chữ số hàng chục là 3 và chữ số hàng trăm là 9.

Số đó là: 931

c) chữ số hàng trăm bé hơn chữ số hàng đơn vị là 7 và chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng chục.

Chữ số hàng đơn vị lớn hơn 7 do đó phải là 8 hoặc 9

chữ số hàng đơn vị lại gấp đôi chữ số hàng chục nên phải là 8

Chữ số hàng chục là 4 và chữ số hàng trăm là 1.

Số đó là: 148

d) chữ số hàng đơn vị gấp 4 chữ số hàng chục và bằng nửa chữ số hàng trăm

Chữ số hàng trăm sẽ gấp 8 lần chữ số hàng chục

Chữ số hàng chục phải là 1, chữ số hàng trăm là 8 và chữ số hàng đơn vị là 4.

Số đó là: 814

Bài 2. Tìm một số có 3 chữ số biết rằng:
a) đó là số lớn nhất có tổng các chữ số bằng 20
b) đó là số bé nhất có chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số hàng chục và chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị
c) đó là số chẵn bé nhất có tích các chữ số 24
d) đó là số lẻ lớn nhất có chữ số hàng đơn vị gấp 3 lần chữ số hàng chục và chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng trăm

Bài Giải

a) đó là số lớn nhất có tổng các chữ số bằng 20

Số lớn nhất có 3 chữ số và tổng các chữ số bằng 20 là 992.

b) đó là số bé nhất có chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số hàng chục và chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị

Chữ số hàng đơn vị phải là 0, chữ số hàng chục phải là 1 và chữ số hàng trăm phải là 2.

Số đó là: 210

c) đó là số chẵn bé nhất có tích các chữ số 24

Ta có: 24 = 1 x 4 x 6 = 1 x 3 x 8 = 2 x 2 x 6 = 2 x 3 x 4

Số chẵn bé nhất có tích các chữ số 24 là 138.

d) đó là số lẻ lớn nhất có chữ số hàng đơn vị gấp 3 lần chữ số hàng chục và chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng trăm.

Chữ số hàng đơn vị phải là 9, chữ số hàng chục là 3 và chữ số hàng trăm là 2.

Số đó là: 239.

Bài 3. Tính:

a) tổng của các số có 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 2

b) hiệu của số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 9

c) tổng của các số có 3 chữ số có tích các chữ số bằng 3

d) hiệu của số chẵn lớn nhất và số lẻ bé nhất có 3 chữ số có tích các chữ số bằng 8

Bài Giải

a) tổng của các số có 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 2

Các số có 3 chữ số và tổng các chữ số bằng 2 là 200, 110, 101.

Tổng của các số có 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 2 là: 200 + 110 + 101 = 411

b) hiệu của số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 9

Số lớn nhất có 3 chữ số và tổng các chữ số bằng 9 là: 900

số bé nhất có 3 chữ số và tổng các chữ số bằng 9 là: 108

Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 9 là: 900-108 = 792.

c) tổng của các số có 3 chữ số có tích các chữ số bằng 3

các số có 3 chữ số và tích các chữ số bằng 3 là: 113, 131, 311

tổng của các số có 3 chữ số có tích các chữ số bằng 3 là: 113 + 131 + 311 = 555

d) hiệu của số chẵn lớn nhất và số lẻ bé nhất có 3 chữ số có tích các chữ số bằng 8

Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số và tích các chữ số bằng 8 là 412

số lẻ bé nhất có 3 chữ số và tích các chữ số bằng 8 là: 181

Hiệu của số chẵn lớn nhất và số lẻ bé nhất có 3 chữ số có tích các chữ số bằng 8 là: 412 – 181 = 231.

HỌC TOÁN LỚP 2 THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ (từ cơ bản đến nâng cao)
Mọi thông tin cần được tư vấn xin vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126 (Ms.Cúc)
Hoặc ĐĂNG KÝ HỌC TOÁN THEO MẪU rồi gửi về EMAIL: Taiducviet@gmail.com
1. Thông tin về học sinh hoặc PHHS:
Họ và tên: ………………………………………
Giới tính: ………………………………………….
Ngày sinh: ……………………………………
Trường hiện tại đang theo học: ……………….
Học lực: …………………………………………………….
Số buổi + thời gian học:………………………………….
Địa chỉ khu vực đang ở: ………………………….
Số điện thoại di động: ………………………………
Email: …………………………………………………………..

About sakura