Chuyên Đề Toán lớp 2: Bài tập về cấu tạo số (tiếp)

Sau đây Trung Tâm Gia Sư Tiểu Học sẽ hướng dẫn các em một số bài tập về Cấu Tạo Số. Các em cùng tham khảo nhé!

Bài 1: Tìm một số có 3 chữ số biết rằng số đó có:
a) chữ số hàng đơn vị bé hơn chữ số hàng chục và chữ số hàng chục bé hơn chữ số hàng trăm là 8
b) chữ số hàng trăm lớn gấp 3 lần chữ số hàng chục và chữ số hàng chục lớn gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.
c) chữ số hàng trăm bé hơn chữ số hàng đơn vị là 7 và chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng chục.
d) chữ số hàng đơn vị gấp 4 chữ số hàng chục và bằng nửa chữ số hàng trăm

Bài 2. Tìm một số có 3 chữ số biết rằng:
a) đó là số lớn nhất có tổng các chữ số bằng 20
b) đó là số bé nhất có chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số hàng chục và chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị
c) đó là số chẵn bé nhất có tích các chữ số 24
d) đó là số lẻ lớn nhất có chữ số hàng đơn vị gấp 3 lần chữ số hàng chục và chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng trăm

Bài 3. Tính:

a) tổng của các số có 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 2

b) hiệu của số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 9

c) tổng của các số có 3 chữ số có tích các chữ số bằng 3

d) hiệu của số chẵn lớn nhất và số lẻ bé nhất có 3 chữ số có tích các chữ số bằng 8

Hướng dẫn giải

HỌC TOÁN LỚP 2 THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ (từ cơ bản đến nâng cao)
Mọi thông tin cần được tư vấn xin vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126 (Ms.Cúc)
Hoặc ĐĂNG KÝ HỌC TOÁN THEO MẪU rồi gửi về EMAIL: Taiducviet@gmail.com
1. Thông tin về học sinh hoặc PHHS:
Họ và tên: ………………………………………
Giới tính: ………………………………………….
Ngày sinh: ……………………………………
Trường hiện tại đang theo học: ……………….
Học lực: …………………………………………………….
Số buổi + thời gian học:………………………………….
Địa chỉ khu vực đang ở: ………………………….
Số điện thoại di động: ………………………………
Email: …………………………………………………………..

About sakura