Các bài toán có một chuyển động tham gia trong Toán lớp 5

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5] – Các bài toán có một chuyển động tham gia trong Toán lớp 5.

1. Kiến thức cần nhớ:

– Thời gian đi = quãng đường :  vận tốc (t = s : v)

Hoặc, Thời gia đi = giờ đến – giờ khởi hành – giờ nghỉ (nếu có).

– Giờ khởi hành = giờ đến nơi – thời gian đi – giờ nghỉ (nếu có).

– Giờ đến nơi = giờ khởi hành + thời gian đi + thời gian nghỉ (nếu có).

– Vận tốc = quãng đường : thời gian (v = s : t)

– Quãng đường = vận tốc x thời gian (s=v x t)

2. Các loại bài:

  • Loại 1: Tính quãng đường khi biết vân tốc và phải giải bài toán phụ để tìm thờigian.
  • Loại 2: Tính quãng đường khi biết thời gian và phải giải bài toán phụ để tìm vận tốc.
  • Loại 3: Vật chuyển động trên một quãng đường nhưng vận tốc thay đổi giữa đoạn lên dốc, xuống dốc và đường bằng.
  • Loại 4: Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường cả đi lẫn về.

3. Bài tập rèn luyện:

Bài 1: Một ô tô dự kiến đi từ A đến B với vận tốc 45km/giờ thì đến B lúc 12 giờ trưa. Nhưng do trời trở gió mỗi giờ xe chỉ đi được 35km/giờ và đến B chậm 40phút so với dự kiến. Tính quãng đường từ A đến B.

Bài 2: Một người đi xe máy từ A đến B mất 3 giờ. Lúc trở về do ngược gió mỗi giờ người ấy đi chậm hơn 10km so với lúc đi nên thời gian lúc về lâu hơn 1 giờ. Tính quãng đường AB?

Bài 3: Một người đi bộ từ A đến B, rồi lại trở về A mất 4giờ 40 phút. Đường từ A đến B lúc đầu là xuống dốc tiếp đó là đường bằng rồi lại lên dốc. Khi xuống dốc người đó đi với vận tốc 5km/giờ, trên đường bằng với vận tốc 4km/giời và khi lên dốc với vận tốc 3km/giờ. Hỏi quãng đường bằng dài bao nhiêu biết quãng đường AB dài 9km.

Bài 4: Một người đi bộ từ A đến B rồi lại quay trở về A. Lúc đi với vận tốc 6km/giờ nhưng lúc về đi ngược gió nên chỉ đi với vận tốc 4km/giờ. Hãy tính vận tốc trung bình cả đi lẫn về của người ấy.

Mọi thông tin cần hô trợ tư vấn, đăng ký tìm gia sư toán lớp 5 hướng dẫn học tập, giải toán tiểu học qua mạng, toán Violympic vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo: 0919.281.916 hoặc 0936.128.126.

About admin