Bồi dưỡng Toán lớp 5 – Bài toán rút về đơn vị – Bài 1

[Gia sư tiểu học bổ trợ kiến thức Toán lớp 5] – Bồi dưỡng Toán lớp 5 – Bài toán rút về đơn vị – Bài 1.

Xem thêm hình thức: bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 theo nhu cầu riêng của gia đình.


Bài 1: Một tổ thợ mộc có 3 người, trong 5 ngày đóng được 75 cái ghế. Hỏi nếu tổ có 5 người, làm trong 7 ngày thì đóng được bao nhiêu cái ghế? (Năng suất mỗi người là như nhau)


Hướng dẫn giải

3 người làm trong 1 ngày được số ghế là:

75 : 5 = 15 (cái)

1 người làm trong 1 ngày được số ghế là:

15 : 3 = 5 (cái)

5 người làm trong 1 ngày được số ghế là:

5 x 5 = 25 (cái)

5 người làm trong 7 ngày được số ghế là:

25 x 7 = 175 (cái)

Đáp Số: 175 cái ghế.


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký tìm gia sư Toán lớp 5 tại Hà Nội vui lòng liên hệ văn phòng gia sư uy tín chất lượng cao theo:

About admin