Bồi dưỡng Toán lớp 4 – Xoá đi một số chữ số của một số tự nhiên

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 theo chuyên đề] – Xoá đi một số chữ số của một số tự nhiên.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đăng ký học tập Toán lớp 4, đăng ký dịch vụ hỗ trợ giải tiểu học trực tuyến vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

Bài 1:  Khi xoá chữ số hàng chục và hàng đơn vị của một số tự nhiên có 4 chữ số thì số đó giảm đi 4455 đơn vị. Tìm số có 4 chữ số đó.

Bài 2: Khi xoá đi chữ số hàng trăm của một số có 3 chữ số thì số đó giảm đi 7 lần. Tìm số có 3 chữ số đó.

Bài 3: Khi xoá chữ số hàng chục và hàng đơn vị của một số tự nhiên có 4 chữ số thì số đó giảm đi 3663 đơn vị. Tìm số có 4 chữ số đó.

Bài 4: Khi xoá đi chữ số hàng trăm của một số có 3 chữ số thì số đó giảm đi 5 lần. Tìm số có 3 chữ số đó.

Bài 5: Khi xoá đi chữ số hàng trăm của một số có 3 chữ số thì số đó giảm đi 9 lần. Tìm số có 3 chữ số đó.

Bài 6: Khi xoá đi chữ số hàng nghìn của một số có 4 chữ số thì số đó giảm đi 9 lần. Tìm số có 4 chữ số đó.

 

About admin