Bồi dưỡng Toán lớp 4 – Các bài toán về số tự nhiên và tổng các chữ số của nó

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 theo chuyên đề] – Các bài toán về số tự nhiên và tổng các chữ số của nó.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đăng ký học tập Toán lớp 4, đăng ký dịch vụ hỗ trợ giải tiểu học trực tuyến vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 1Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng số đó gấp 5 lần tổng các chữ số của nó.

Bài 2Tìm số tự nhiên có 2 chữ số. Biết rằng:

a)Số đó gấp 6 lần tổng các chữ số của nó.

b) Số đó gấp 7 lần tổng các chữ số của nó.

c) Số đó gấp 8 lần tổng các chữ số của nó.

d) Số đó gấp 9 lần tổng các chữ số của nó.

Bài 3Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó ta được thương bằng 5 và dư 12.

Bài 4Tìm số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng nếu lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó ta được thương bằng 11.

Bài 5Các chữ số hàng chục và hàng đơn vị của một số tự nhiên có 2 chữ số là 2 số lẻ liên tiếp. Khi chia số đó cho tổng các chữ số của nó ta được thương bằng 4 và dư 9. Tìm số có 2 chữ số đó.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

About admin