BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 2: DẠNG TOÁN TÌM X

rung Tâm Gia Sư TÀI ĐỨC VIỆT – Gia sư Trực Tuyến, gia sư tiểu học tại nhà xin gửi tới các em tiểu học một số bài toán về tìm x dạng Cơ bản(các em cùng tham khảo nhé!).

A. LÝ THUYẾT

Dạng 1: Các Dạng Cơ bản

1. a + b = c ( trong đó: a, b là các số hạng, c là tổng)

+ Muốn tìm một số hạng chưa biết trong một tổng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

Ví dụ 1: Tìm x (trong phạm vi 100)
x + 13 = 26
x = 26 – 13
x = 13

Ví dụ 2: Tìm x (trong phạm vi 1000 không nhớ)

x + 123 = 136
x = 136 – 123
x = 13

2. a – b = c ( trong đó: a gọi là số bị trừ, b gọi là số trừ; c gọi là hiệu)
+ Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ
+ Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

Ví dụ1: Tìm x:
(tìm số bị trừ)

x – 24 = 64
x = 64 + 24
x = 88

Ví dụ 2: tìm số trừ

66 – x = 25
x = 66 – 25
x = 41

3. a x b = c ( trong đó: a, b gọi là các thừa số; c gọi là tích)
+ Muốn tìm một thừa số trong một tích ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

ví dụ: tìm X:
X x 2 = 10
X = 10 : 2
X = 5

4. a : b = c (trong đó: a gọi là số bị chia; b gọi là số chia; c gọi là thương)

+ Muốn tìm số bị chia ta lấy Thương nhân với số chia
+ Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương

Ví dụ: tìm X
(tìm số bị chia)
X : 2 = 8
X = 8 x 2
X = 16

(tìm số chia)

18 : X = 2
X = 18 : 2
X = 9

Cô Chúc các em luôn học tập tốt!.

Mọi thông tin cần được hỗ trợ về giải đáp và đăng ký học toán luyện tư duy + Nâng cao xin vui lòng liên hệ: 0936.128.126

About sakura