Bồi dưỡng HSG lớp 5: Hướng dẫn giải bài toán số 1

Chuyên mục: Bồi dưỡng HSG toán lớp 5 qua những bài toán hay và khó

Các em học sinh cùng thử sức làm bài này nhé!

ĐỀ BÀI

Bài số 1: Cho hai hình vuông ABCD và MNPQ như trong hình vẽ. Biết BD = 12 cm. Hãy tính diện tích phần gạch chéo.

bai-toan-boi-duong-lop-5

HƯỚNG DẪN GIẢI

 Diện tích tam giác ABD là:             [12 × (12 : 2)] /2 = 36 (cm2)

 Diện tích hình vuông ABCD là :      36 × 2 = 72  (cm2)
Diện  tích  hình vuông AEOK là :     72 : 4 = 18 (cm2)
Do đó : OE × OK = 18 (cm2)   =      r × r = 18      (cm2)

Diện tích hình tròn tâm O là :        18 × 3,14 = 56,92 (cm2)
Diện tích tam giác MON =              r × r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)
Diện tích hình vuông MNPQ là :    9 × 4 = 36 (cm2)
Vậy diện tích phần gạch chéo sẽ là :  56,52 – 36 = 20,52 (cm2).

Bài toán số 2

Tham khảo thêm: Bộ 50 bài toán Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi lớp 5 ( có lời giải)


Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái.

Xem thêm chương trình luyện thi Violympic Toán lớp 5:

  1. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp trường: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-truong/
  2. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp Quận/ Huyện: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-quan-huyen/
  3. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp Tỉnh/ TP, Quốc gia: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-tinh-thanh-pho-quoc-gia/

About sakura